Åklagare Pernilla Törsleff och försvarsadvokat Leif Silbersky. Arkivbilder/Sveriges Radio
Åklagare Pernilla Törsleff och försvarsadvokat Leif Silbersky. Arkivbilder/Sveriges Radio
#dubbelmorden

Silbersky pressade polis om Grännaresan

Idag hölls näst sista rättegångsdagen mot den 51-årige man som misstänks för två dubbelmord.

  • Mannens bakgrund gicks igenom
  • Poliser hördes om misstänkta morden på Hökensås

Den tionde rättegångsdagen mot den 51-årige man som står åtalad för bland annat två dubbelmord, blev den kortaste hittills och pågick bara i en timme.

Men under den timmen hann försvarsadvokat Leif Silbersky gå hårt åt en vittnande polis, som har undersökt de basstationer som 51-åringens telefon har registrerats på när han besökt det förmodat mördade paret på Hökensås. 

Silbersky ville veta vad det fanns för tekniska felkällor på basstaionerna, något som polisen inte kunde svara på. Silbersky antog då att polisen inte ville svara ärligt i rätten.

Rättegången mot 51-åringen fortsätter på måndag, som också väntas bli den sista rättegångsdagen.

 

Toni Galic: Hej och välkomna till dagens liverapportering mot 51-åringen som står misstänkt för två dubbelmord, två grova mordbränder och ett 30-tal fall av grovt bedrägeri.

13:03, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Jag är nu inne i rättssalen och huvudförhandlingen ska alldeles strax dra igång.

13:04, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Först ut ska en polis från NFC vittna, hon finns med via telefon.

13:05, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Hon avlägger nu en vittnesed.

13:06, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Åklagaren Pernilla Törsleff börjar med förhöret.

13:07, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Polisen har ansvarat för den tekniska undersökningen av bevisen, i detta fallet kofoten som hittades på 51-åringens kontor.

13:07, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Polisen börjar med att förklara hur den tekniska undersökningen har gått till. Kofoten har använts både i Norrahammar, för att göra brytmärken på fönster och dörr, men misstänks även ha använts som mordvapen på Hökensås.

13:09, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det finns individuella slipspår på kofoten, som inte är likadana som slipspåren på andra kofötter, säger polisen.

13:10, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: De har alltså med hjälp av slipspåren i glipan på kofoten kunna matcha just 51-åringens kofot till brytmärkena på huset i Norrahammar.

13:11, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Polisen säger att matchningen kommer upp i grad +2, och att det finns sprickor i spåren, vilket gör att det inte gick att komma upp i en högre grad.

13:11, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu tar målsägarbiträdet över.

13:12, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vad är sannolikhetsgraden på +2?

13:12, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det är 100 gånger troligare än att det är ett annat verktyg som annvänts.

13:13, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Skalan går dock upp till 6000 gånger troligare.

13:13, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu tar Silbersky över.

13:13, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Kunder ni bedömma hur gamla brytspåren var?

13:13, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Nej, det gör vi inte.

13:14, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vad är det som talar emot att det inte är den kofoten som har använts?

13:14, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det finns en spricka genom slipspåret, men det är för att det kan ha glidit vid uppbrytningsförsöket.

13:15, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Varför kan man inte sätta en +3?

13:15, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - För att komma upp i högre grad hade jag behövt ett tydligare spår och fler detaljer i spåren, svarar polisen.

13:15, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Hur sannolikt är det att det är just den här kofoten som har använts?

13:16, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det är som sagt minst 100 gånger troligare än att en annan kofot har använts.

13:16, 17 December 2015

 

 

E.A: Han nekar ju till dubbelmordet i Hökensås, trots att det finns bevis såsom blodspår på t.ex. Kofoten. Blir straffet på något sätt mindre hårt om han inte döms för Hökensås parets död? Han blir ju ändå dömd för ett annat dubbelmord och bedrägeri. Vad är det han tror ska bli "bättre" genom att inte erkänna?

 

Toni Galic: Döms han inte för Hökensås så kan han i framtiden få sitt straff tidsbestämt, därför är det viktigt för 51-åringen att inte fällas för brotten på Hökensås.

13:18, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Kan du med säkerhet säga att det är just denna kofoten som har använts, eller finns det en chans att det är en annan kofot som har använts, frågar Silbersky.

13:19, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det finns en liten chans att det är en annan kofot, svarar polisen.

13:19, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu vill ordförande ställa frågor.

13:19, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Om man jämför sannolikheten på den här kofoten mot en annan av samma märke och modell, vad är sannolikheten då?

13:20, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - I det här fallet så har vi ju de här individuella slipspåren, och de finns inte på någon annan kofot, därför bedömer jag att det är denna och det är därför att vi kommer upp i +2 på sannolikhetsskalan.

13:21, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Det blir inga fler frågor till polisen och samtalet avsluts.

13:21, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu ska de gå igenom personalia, men det går inte att inleda utan att en kvinna finns på plats, och hon har inte kommit till rättssalen än, så då får vi invänta henne.

13:22, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Silbersky undrar hur rätten kommer att behandla personalian.

13:23, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Den kommer behandlas i en offentlig rättegång, eftersom den inte är sekretessbelagd svarar ordförande.

13:23, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Silbersky vill att personalian ska hållas bakom stängda dörrar.

13:24, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Ordförande håller dock fast vid att personalian ska hållas för öppna dörrar.

13:25, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: 51-åringen har idag på sig en kortärmad tröja och kollar ner i bordet.

13:26, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: 51-åringen finns med i brottsregistret vid en punkt, en trafikföreseelse 2013.

13:26, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Han har även genomgått en rättspsykiatrisk undersökning, och den säger att han inte lider av någon psykisk störning, varför han inte ska dömas till rätsspsykiatrisk vård.

13:27, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu läser åklagaren upp 51-åringens rättspsykiatriska undersökning, med bakgrund, skolgång, företagande och familj.

13:29, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Hon berättar bland annat om 51-åringens första relation och förhållandet med barnen.

13:30, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen har under tiden för brottet i Norrahammar haft minnesluckor, men inte för tiden innen eller efter. Han kunde inte uppge något motiv för brottet och han kunde inte beskriva vad han kände när han begick brotten.

13:31, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Under tiden fram till gripandet den 8 juni 2015, kände 51-åringen ingen psykisk stress eller hade något avvikande beteende.

13:32, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen genomgick en rättspsykiatrisk undersäkning i Göteborg, och svarade trevligt och artigt under undersökningen.

13:33, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - När han satt häktad höll han sig för sig själv och umgicks inte med de andra fångarna. Han tränade ofta och var skötsam.

13:34, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Han hade märkbart svårt att uttrycka känslor under förhör.

13:34, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen har inte heller uppvisat tecken på hallucineringar.

13:35, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen har inte heller någon personlighetsstörning eller någon psykisk störning.

13:35, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Den kroppsliga undersökningen visade inga tecken på sjukdomar, och inte heller en undersökningen på hjärnan gav några avvisande möster.

13:36, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Sammanfattningsvis har undersökningen inte givit underlag för att 51-åringen har haft någon psykisk eller kroppslig störning.

13:36, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Då han inte har några störningar, saknas skäl för rättspsykiatrisk vård.

13:37, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen har meddelats undersökningen muntligen, och hade inga invändningar.

13:37, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Ingen i rättssalen hade några frågor om personalian och därför är e

13:37, 17 December 2015

 

 

Toni Galic:
Och därför är även den delen avklarad.

13:38, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Näst på tur att vittna är en polis från NOA, polisens nationella operativa avdelning.

13:39, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Påschemat ska polisen vittna klockan 14:00

13:39, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Igår återkallades många förhör, och nu vill rätten stämma av så att skadeståndet gällande bedrägeriarna har medgetts och att 51-åringen har erkännt grov förskingring.

13:42, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Så är det, svarar Leif Silbersky.

13:43, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu kallas polisen till salen.

13:44, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Och han finns på plats och kommer in i rättssalen.

13:45, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Han avlägger en vittnesed.

13:45, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Jag lovar och försäkrar, på heder och samvete, att jag ska säga hela sanningen...

13:46, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Han lider därmed under straffansvar.

13:46, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Åklagarna börjar.

13:47, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Kan du berätta om din bakgrund och erfarenhet?

13:47, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Jag har jobbat med analysarbete kring brott sedan 1999. Det gäller telefonanalys.

13:47, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Jag har även undersökt bankkontona.

13:48, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - 51-åringen påstår att han har åkt vissa sträckor och varit på vissa platser. Det ska vi förhöra dig om nu, säger åklagaren.

13:48, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Du får först berätta om den här resan och vad sannolikheten är att 51-åringens berättelse är sann.

13:49, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Polisen vill ha möjlighet att visa bild i salen för att det ska bli enklare att förklara.

13:50, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu kommer den upp på skärmarna i salen

13:50, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Det är en bild på en så kallad basstation.

13:50, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Basstationen ligger vid skogshemmet på Hökensås.

13:51, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: 51-åringens telefon har varit uppkopplade på stationen från tre vinklar.

13:52, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Den har varit uppkopplad vid tre tillfällen med ett par minuters mellanrum från ena vinkeln.

13:53, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Första uppkopplingen sker klockan 20.07 den kvällen som 51-åringen misstänks ha mördat paret på Hökensås

13:53, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: De olika vinklarna kan visa en ungefärlig position för 51-åringen.

13:54, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Färden från skogshemmet påbörjas tidigast 21.13, då ger den det sista utslaget

13:54, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Sen finns det en uppkoppling på basstationen vid Elmia klockan 22.44

13:55, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Polisen har provkört denna sträckan med bil, den tog mellan 60-70 minuter.

13:55, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Räknar man på den lägre siffran så skulle 51-åringen kunna vara i Gränna klockan 22.15

13:55, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Varit i Gränna i 10 minuter och sen åkt till Elmia och kan absolut ha varit där vid 22.44 när telefonen gav utslag på basstationen där.

13:56, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: 51-åringen säger att den mördade kinnan ska ha varit med 51-åringen i Gränna, och stannat där senare än honom.

13:57, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Skulle hon då ha kört tillbaka till Gränna i 60 minuter igen så skulle hon inte ha haft en möjlighet att vara tillbaka i skogshemmet för tiden när vittnen har uppgett att de har kännt röklukt och hört smällar, säger polisen.

13:58, 17 December 2015

 

 

Toni Galic:
Förlåt mig, kört tillbaka till Hökensås, från Gränna, ska det stå i förra inlägget.

13:58, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vilken hastighet har ni kört i, frågar åklagaren polisen.

13:59, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vi körde i trafikflödets hastighet, och det var 10 km/h för fort.

13:59, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Och hur lång tid tog det exakt?

13:59, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Det vill jag inte säga, men mellan 60 och 70 minuter

13:59, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - När kan kvinnan då ha varit tillbaka i skogshemmet som tidigast?

13:59, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Absolut tidigast vid 23.35

14:00, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Nu ställer Silbersky frågor.

14:00, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Finns det alternativa vägar till skogshemmet?

14:00, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Absolut

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vilken väg tog ni?

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Den som enligt GPS:en säger är den närmaste.

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vet ni vilken väg kvinnan kan ha tagit?

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Nej.

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Bra då vet vi det.

14:01, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - När har vittnen sagt att de har hört smällar?

14:02, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Runt klockan 23.

14:02, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Bra, då vet vi det, säger Silbersky.

14:02, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - De här tårtbitarna, kan de säga vilken riktning man har kört?

14:02, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Ja, vid skogshemmet, men inte vid Elmia.

14:03, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vilka felkällor finns vid de här stationerna?

14:03, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - De tekniska frågorna kan jag inte, de får man ta hit en tekniker.

14:03, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Vill du som vittne inte svara på frågorna?

14:03, 17 December 2015

 

 

Toni Galic:

Nu pressar Silbersky polisen

14:04, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Nej, jag kan inte svara på det, så då är det dumt att jag ska sitta här och gissa.

14:04, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: - Okej då har jag inga fler frågor, säger Silbersky.

14:04, 17 December 2015

 

 

Toni Galic:

Då är förhöret med polisen slut.

14:04, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Därmed är rättegången slut för dagen och den avslutas på måndag.

14:05, 17 December 2015

 

 

Toni Galic: Jag tackar för er uppmärksamhet under den dryga timmen här idag. På måndag avslutas alltså rättegången, och då finns jag med och direktrapporterar igen.

14:05, 17 December 2015

 

 
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".