Förhandlingar i Göta hovrätt.
1 av 4
När hovrättsförhandlingarna inleddes i mars var det ett stort intresse bland medierna. Foto: Therese Edin/Sveriges Radio
Inköpen som 52-åringen gjorde inför dubbelmordet på Hökensås. Foto: Polisens förundersökning.
2 av 4
Inför besöket hos paret på Hökensås köpte Zoran Radovanovic rep, silvertejp, handskar, sopsäckar, kofot och tändvätska. Foto: Polisens förundersökning.
Jämförelse mellan dubbelmorden i Norrahammar och Hökensås. Foto: Polisens förundersökning.
3 av 4
Polisen har gjort en jämförelse mellan dubbelmorden i Norrahammar och Hökensås. Foto: Polisens förundersökning.
Zoran Radovanovic köper tändvätska vid dubbelmorden. Foto: Polisens förundersökning.
4 av 4
Före dubbelmordet i Norrahammar fastnade 52-åringen på övervakningskamera när han köpte tändvätska. Foto: Polisens förundersökning
#dubbelmorden

Dramatiskt avslut på hovrättsförhandlingen

2:16 min

I dag hölls den sista rättegångsdagen i hovrätten mot 52-årige Zoran Radovanovic, som vill bli friad för dubbelmordet på Hökensås.

Therese Edin: God morgon och välkomna till direktrapporteringen från hovrätten och den sista rättegångdagen gällande dubbelmordet på Hökensås. I dag kommer vi få höra personalia och slutpläderingar. Jag ska bege mig ner till hovrätten nu, vi hörs på plats.

08:29, 5 April 2016

Therese Edin: Jag är på plats nu i hovrätten, men förhandlingen startar 10 istället fick jag besked om nu. Så häng kvar tills dess!

08:53, 5 April 2016

Therese Edin: Det här är den sjätte och sista dagen i Göta hovrätt. I tingsrätten dömdes ju Zoran Radovanovic till livstids fängelse för dubbelmorden i Norrahammar och på Hökensås, men det på Hökensås vill han bli frikänd från. Det är alltså det dubbelmordet som överklagats och tagits upp i hovrätten under de här dagarna. Men eftersom det både saknas döds- och brandorsak på Hökensås har mycket även i hovrätten handlat om dubbelmordet i Norrahammar, det är för att åklagarna vill påpeka likheterna mellan morden. Det handlar till exempel om inköpen han gjort innan, hyrbilarna, att han varit ekonomisk rådgivare åt paren osv. Under hovrättsförhandlingarna har inga nya bevis lagts fram och inga nya förhör har hållits, det är gamla förhör från tingsrätten som spelats upp via video. I dag är det alltså försvarare Leif Silberskys chans att framföra varför Radovanovic ska frias från dubbelmordet. Åklagarna ska också plädera.

09:00, 5 April 2016

Therese Edin: Som vanligt kan ni ställa frågor, antingen om rättegången eller om fallet i stort, så ska jag svara så gott jag kan. Under den här artikeln hittar ni en podd om dubbelmorden som vi spelat in, där medverkar utredaren Johan Frisk och Leif GW Persson.

09:04, 5 April 2016

Therese Edin: Nu börjar det fylla på i hallen utanför salen, det är många på plats i dag. Både journalister och privatpersoner.

09:45, 5 April 2016

Therese Edin: Nu kommer vi snart kallas in i salen. Det var samma säkerhetskontroller i dag som det varit under tidigare rättegångsdagar.

10:00, 5 April 2016

Therese Edin: Nu kallas vi in!

10:02, 5 April 2016

Therese Edin: Nu startar förhandlingen. Ordföranden ger ordet till försvarare Leif Silbersky.

10:05, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag vill börja med att ställa frågan; finns det bara en verklighet? Jag skulle vilja påstå att det är fel. Jag ska visa att som i de flesta brottmål finns det fler verkligheter, de är inte alla sanna, men de KAN vara sanna, säger Silbersky.

10:06, 5 April 2016

Therese Edin: - Den ena verkligheten är den som åklagaren framfört, jag ska visa en annan verklighet. Åklararens verklighet kan vara riktig, men jag ska min också. Sedan finns det en tredje verklighet, och det är hovrättens, den som ni kommer komma fram till. Det finns en fjärde verklighet också, och det är Zorans verklighet. En sak vet jag ordförande, att hans verklighet kan vara riktig, och kan den vara det, då ska hovrätten döma efter den enligt Högsta domstolen. Det ska jag återkomma till, säger han.

10:08, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag kommer påstå att hans uppgifter kan vara riktiga. Men jag ska också berätta att han lämnat uppgifter som är besynnerliga.

10:09, 5 April 2016

Therese Edin: Silbersky berättar att de inte kommer klaga över att Zoran dömts för grovt bedrägeri istället för förskingring, som de menade i tingsrätten att det borde vara. Påföljden är densamma.

10:10, 5 April 2016

Therese Edin: - I Norrahammar är det också klart, han har ju erkänt det som ligger honom till last. Men han tar avstånd från att det skulle vara planerat och ett ekonomiskt motiv, säger Silbersky.

10:11, 5 April 2016

Therese Edin: - Det så kallade mordvapnet, basebollträet, ligger kvar på brottsplatsen, det skulle han väl ha tagit med sig om det var planerat? Men han agerade i stundens hetta och har inget bra svar över sitt agerande. Han fick en knäpp i huvudet, som han själv sagt.

10:13, 5 April 2016

Therese Edin: - Det han vänder sig emot är att han skulle ha ett ekonomiskt motiv och vara välplanerat. Det här är något som jag skulle vilja beskriva kom ifrån en sjuk hjärna i just den stunden, och där har alltså tingsrätten dömt fel, säger Silbersky.

10:14, 5 April 2016

Therese Edin: - På Hökensås har vi ingen dödsorsak. Vi har heller ingen brandorsak. Alla experter har sagt att de inte kan säga någonting.

10:14, 5 April 2016

Therese Edin: - Det finns inga tecken på kropparna om våld, jag vet att åklagarna kommer säga att det beror på att kropparna är brända. Men det här är ett brottsmål och jag säger att det inte finns något som pekar åt det hållet, jag tittar på det objektivt.

10:16, 5 April 2016

Therese Edin: Zoran Radovanovic har fortfarande en del skägg och sitter och tittar rakt fram under Silberskys plädering.

10:17, 5 April 2016

P: Har åklagarna redan hållit sin slutplädering?

Therese Edin: Nej, försvaret börjar.

10:17, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag hoppas att Hovrätten har klart för sig att brandhundar är fantastiska, och de har inte markerat för någon vätska på Hökensås. Vi fick ju inget klarläggande i tingsrätten och inget här heller, varför brandhundarna inte togs dit förrän vid senare tillfälle och då inte protokollfördes. Jag menar att brandhundarna inte användes på det sättet som de skulle, Detta är en stor brist och ligger åklagarna till last.

10:19, 5 April 2016

Therese Edin: - Om vi tittar på de omständigheter som åklagaren lyft fram så handlar det bland annat om blodbesudlingarna. Dels den på väskan och dels på kofoten. Han säger att de har lånat grejer av varandra.

10:20, 5 April 2016

Therese Edin: - Detta är viktigt; det går inte att tidsbestämma när blodet kom dit. Så redan där kan hans uppgifter vara uppriktiga. Hans förklaring kan låta långsökt. Men Hovrätten ska ställa sig frågan om blodet kan ha kommit dit när de har lånat sakerna, de kan ju ha skadat sig i samband med det. Kan det vara så som Zoran säger? Det kan låta långsökt, men det är ointressant, eftersom det kan vara så.

10:22, 5 April 2016

Therese Edin: Nu tar Silbersky upp ett gammalt fall han haft som gick upp i Högsta domstolen. Både tingsrätten och hovrätten hade fällt hans klient.

10:22, 5 April 2016

Therese Edin: - Högsta domstolen talar om att även osannolika uppgifter ska Hovrätten ta hänsyn till, säger han.

10:25, 5 April 2016

Therese Edin: Leif Silbersky pratar om juridiska termer, om att uppgifter från en tilltalad kan vara osannolika, anmärkningsvärda och så vidare. Detta har Högsta domstolen skrivit om i domar. Zorans uppgifter kan ses som anmärkningsvärda, säger Silbersky, men kanske inte osannolika.

10:27, 5 April 2016

Therese Edin: - Ingen kan säga att han lämnat oriktiga uppgifter i den delen där han berättat om varför han besökte paret på Hökensås. Man måste också se till att han lämnat en förklaring till resan till Gränna.

10:28, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller hyrbilen har åklagaren sitt påstående att han ville täcka upp, han ville inte synas. Men varför kan inte Zorans påstående vara sant? Han hyrde den i eget namn. Han har lämnat en förklaring som man inte kan bortse från, säger Silbersky. (Han syftar på att Zoran menar att han hyrde bilen för att det var missljud i hans egen).

10:29, 5 April 2016

Therese Edin: Nu tar Silbersky upp domen från tingsrätten. Det är ett citerat vittnesmål i domen som han menar inte stämmer.

10:30, 5 April 2016

Therese Edin: - Grannen som hör knäppande ljud bor 2 kilometer bort, inte precis granne direkt. Hon påstår bara att hon hör knäppande ljud, men tingsrätten finner att det är branden hon hör. Det kan väl ha varit vad som helst?

10:31, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag påstår att det inte är utrett i målet att branden var fullt utvecklad 23. Visa mig att branden inte kan vara utvecklad 24.00 eller 01.00 så ska jag ge mig. Och då går ekvationen ihop, för då är kvinnan på Hökensås tillbaka från Gränna, och då kan det vara en olycka. Jag påstår att det inte är på det sättet, men det kan vara det.

10:33, 5 April 2016

Therese Edin: - Dömer vi folk för mordbrand fastän vi inte har en brandorsak?

10:33, 5 April 2016

Therese Edin: - Glöm inte att man från börjar rubricerade det som allmänfarlig vårdslöshet. Jag är helt övertygad att om inte Norrahammar inträffat så hade det här för alltid varit avskrivet. Nu drar man några paralleller, säger Silbersky.

10:34, 5 April 2016

Therese Edin: - Finns det alternativa förklaringar så ska dessa beaktas in till det ögonblick som åklagaren kan vederlägga detta, det har Högsta domstolen skrivit.

10:35, 5 April 2016

Therese Edin: - Grannen hörs först fyra månader efter branden, om några ljud hon hört. I min värld är det fullkomligt oacceptabelt om man ska tala om rättssäkerhet i sammanhanget.

10:36, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag vet inte om han är oskydlig i den delen, det finns besvärande omstämndigheter och han har svårt att förklara sig ibland. Men det går inte att bortse från de faktorer som inga tecken på våld, ingen dödsorsak, ingen brandorsak, polisslarv i utredningen. Därför ska det ogillas.

10:37, 5 April 2016

Therese Edin: - Åklagaren har icke visat att han haft det ekonomiska motiv som hon påstår att han haft i Norrahammar. Basebollträet, mordverktyget, finns kvar på plats.

10:38, 5 April 2016

Therese Edin: - Med det är jag beredd att lämna över ordet, avslutar SIlbersky.

10:38, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag menar att vi alla lever i en och samma verklighet, säger åklagare Pernilla Törsleff som tar över i sina slutanföranden.

10:39, 5 April 2016

Therese Edin: - Det är inte frågan om vilken verklighet som Zoran lever i, utan vad som är påvisat.

10:39, 5 April 2016

Therese Edin: - Vår inställning är att hans ändringsyrkanden bestrids och att Hovrätten ska styrka tingsrättens dom.

10:40, 5 April 2016

Therese Edin: - Tingsrättens dom är välskriven, jag skulle kunna läsa upp den i sin helhet som plädering, men jag ska utveckla den.

10:40, 5 April 2016

Therese Edin: - Han har bara överklagat Hökensås-delen, men vi har gått igenom hela målet i stort. Det är för att det finns ett ekonomiskt motiv och det är viktigt att se sambanden och förstå målet i sin helhet. Det gäller planering och genomförande.

10:41, 5 April 2016

Therese Edin: - Vi menar att han ska dömas för samtliga brott till livstid, men bara i Norrahammar-delen finns det så försvårande omständigheter att han ska dömas till livstid för bara den. Det finns inte som Silebrsky vill mena förmildrande omständigheter.

10:42, 5 April 2016

Therese Edin: - Zoran har haft stort förtroende hos sina kunder. Det är detta förtroende som gjort att de litat på honom och anförtrott honom pengarna. Men han har en helt annan personlighet och sida än vad han visat för sina kunder, han är uppenbarligen en person som är kapabel till att begå fruktansvärda handlingar.

10:43, 5 April 2016

Therese Edin: - Han kan begå sina handlingar för att dölja sin ekonomiska press och behålla sin sociala status. Försvaret menar att det skulle vara ett handlande i stunden, jag menar att han själv satt sig i den situationen-

10:44, 5 April 2016

Therese Edin: - Varför neka till ett dubbelmord när han erkänt ett? kan man fråga sig. Det är en taktik från försvarets sida, menar jag. Om han i framtiden söker för ett tidsbestämt straff så är det försvårande att vara dömd till fyra mord istället för två.

10:45, 5 April 2016

Therese Edin: - Varför vill han inte kännas vid att morden i Norrahammar är planerade? Det är för att det är försvårande omständigheter för honom. Men det handlar också om de slående likheter som finns mellan planeringen i Norrahammar och på Hökensås.

10:46, 5 April 2016

Therese Edin: - Det vore förödande för honom i Hökensås-delen om han medgav att det var planerat i Norrahammar, säger Törsleff.

10:46, 5 April 2016

Therese Edin: - Samma sak gäller det ekonomiska motivet, det gäller både för Norrahammar och Hökensås.

10:47, 5 April 2016

Therese Edin: - Han har fått kunde ratt göra privata inbetalningar till hans konto, tingsrätten har konstaterat att han hade ett syfte från början. De grova bedrägerierna är av intresse eftersom de styrker att han befann sig i en väldigt pressad ekonomisk situation under våren 2015 då dubbelmorden inträffar.

10:48, 5 April 2016

Therese Edin: - Han menar själv att han hade en god ekonomi, det har han sagt i tingsrätten. Tingsrätten konstaterar att de uppgifterna är motsägelsefulla med tanke på vad som bevisats. Han hade inga pengar att betala sina skulder, det är uppenbart att han var medveten om det.

10:49, 5 April 2016

Therese Edin: - Då kommer vi in på hur situationen var våren 2015. När det gäller Norahammarsdelen har tingsrätten dömt honom för två mord och grov mordbrand. Zoran vill få tidsbestämt straff, vi bestrider det och vill att han sitter i livstids fängelse.

10:51, 5 April 2016

Therese Edin: - Han har haft ett ekonomiskt motiv, han har planerat det och försökt dölja sina brott genom att anlägga en brand. Det är så försvårande omständigheter att han borde dömas till livsstids fängesle.

10:51, 5 April 2016

Therese Edin: Zoran sitter och antecknar noga under Törsleffs slutanföranden. Han har på sig sina glasögon och tittar knappt upp från sina papper.

10:52, 5 April 2016

Therese Edin: - Tingsrätten har funnit det styrkt att han begått de här brotten, min bedömning är att tingsrättens bedömning är helt korrekt, det enda jag vill understrycka är att hans tillvägagångssätt varit hänsynslöst och riktat sig mot försvarslösa personer i deras hem.

10:53, 5 April 2016

Therese Edin: - I korthet kan man säga att det har bekräftats att han tagit emot pengar från mannen i Norrahammar, det har han själv berättat. Men Zoran menar att mannen fått tillbaka sina pengar, men det här stämmer dock väldigt dåligt med vad han lämnat för uppgifter i polisförhör. Då har han istället beskrivit det gamla grollet mellan dem och att mannen vid deras sista möte ville visa sin syn på saken.

10:55, 5 April 2016

Therese Edin: - Nästa fråga är om han planerat att döda makarna i Norrahammar? Det konstaterar tingsrätten att han gjort. Dels för att han hyrt en bil för att åka dit, dels för att han samma dag och dagen innan köpt basebollträ, dels för att han gärningsdagen köper tändvätska och dels för att han bokar ett hotellrum senare samma natt. Det är också försvårande för honom att han sökt på vapen innan, säger Törsleff.

10:57, 5 April 2016

Therese Edin: - Han menar att han agerade impulsivt och i panik, det lyfter tingsrätten fram och argumenterar för i sin dom. Det gäller dels att basebollträet är kvar på platsen och att tändvätskeflaskorna är kvar. Och det är väl inte så smart att lämna kvar sådana bevis, men jag menar att han räknade med att branden skulle utveckla sig helt och förstöra bevisen. Jag menar att han redan gjort det en gång på Hökensås, och att han, ursäkta uttrycket, räknade med att det skulle gå lika bra, säger Törsleff.

10:59, 5 April 2016

T: Får man reda på domen direkt eller tar det ett x antal veckor som i väntan på tingsrättens dom?

Therese Edin: Domen kommer komma efter ungefär 2-3 veckor.

11:00, 5 April 2016

Therese Edin: - Det är ett iskallt agerande när han väntar på att kvinnan ska komma hem, det finns inga tecken på panik där, säger Törsleff.

11:00, 5 April 2016

Therese Edin: - I den tekniska utredningen framgår det att korkarna på tändvätskorna var påskruvade och att de stod upp under branden. Han har alltså skruvat på korkarna och sen ställt dem upp, det finns inga tecken på panik där. En person i panik hade skruvat av flaskorna och kastat flaskorna runt sig, säger Törsleff.

11:02, 5 April 2016

Therese Edin: - Minutrar efter att han lämnat brottsplatsen ringer han sin fru, som han brukar göra på kvällen, det finns ingen panik i det agerandet heller.

11:02, 5 April 2016

Therese Edin: - Sen gör han en resa upp till Norrahammar, som han själv beskriver att han inte tänkte på något speciellt under. Hotellreceptionisten dagen efter minns en skojfrisk man.

11:03, 5 April 2016

Therese Edin: - Han ringer sen den ena sonen och berättar inte att han varit på platsen. De diskuterar vad som kan ha hänt. De diskuterar om det kan ha varit ett inbrott. Han är alltså helt iskall, han pratar med en anhörig dagen efter.

11:04, 5 April 2016

Therese Edin: - Har Zoran återvänt till makarnas bostad i Norrahammar efter branden? Vi påstår det. Det finns brytmärken på dörrar och fönster. NFC har kommit fram till att spår har säkrats med en +2 mot hans kofot. Tingsrätten konstaterar att det kan vara så att han återvänt och gjort brytmärkena, men att det inte är helt styrkt. Enligt expert på NFC innebär en +2 att det är 6000 gånger troligare att det är den kofoten som gjort brytmärkena än en annan kofot, säger Törsleff.

11:07, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag menar att det mycket väl kan vara så att han vid samtalet med sonen kan ha fått idén att iscensätta att det såg ut som ett inbrott. Jag menar att den här bevisningen talar starkt för att han återvänt och gjort brytmärkena.

11:07, 5 April 2016

Therese Edin: - Påföljden för bara de här brotten borde vara livstid, säger Törsleff.

11:08, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller Hökensås så dömde tingsrätten honom också för de morden.

11:09, 5 April 2016

Therese Edin: - Det var talan om totalbrand i fastigheten, ingen brandorsak har kunnat fastställas och ingen dödsorsak på paret heller.

11:09, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag menar att han lyckades i det här fallet, till skillnad från Norrahammar. Han lyckades undanröja sina bevis. Det är klart att det hade varit lättare för oss om vi haft orsakerna, men vi menar att vi har tillräckliga bevis ändå.

11:10, 5 April 2016

Therese Edin: - Han har planerat det och hade ekonomiskt motiv. Likheterna med Norrahammar är slående.

11:10, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller dödsorsaken skriver tingsrätten att det inte går att fastställa och eftersom det är en totalbrand går det inte heller att säga brandorsak. Men det går inte att utesluta att brandfarlig vätska använts.

11:11, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller tidpunkten för branden så har tingsrätten konstaterat att branden måste ha varit utvecklad klockan 23 och därför måste ha börjat klart tidigare. Det här ifrågasätter försvaret starkt.

11:12, 5 April 2016

Therese Edin: - Tingsrätten har grundat sina slutsatser att på morgonen dagen efter såg en taxichaufför att det var helt nedbrunnet, det rök inte ens. Grannen har berättat att vid 22.30-tiden kände hon en röklukt.

11:14, 5 April 2016

Therese Edin: - Ytterligare en granne har hört smällar vid 23-tiden. Hon hör smällar som hon associerar till en gång när hon såg ett stall brann ner. Det är plåttaket som smäller som hon hört.

11:15, 5 April 2016

Therese Edin: - Hade han ett ekonomiskt motiv? Ja, menar vi. Vi påstår att han förvaltat pengar åt dem och att han saknar förmåga att betala tillbaka pengarna till dem.

11:16, 5 April 2016

Therese Edin: - I mäklarpapper och anteckningar från banker framgår det att de har ett kaptial på ett bankkonto i Schweiz.

11:17, 5 April 2016

Therese Edin: - I ett mejl till Zoran skriver kvinnan om pengarna hon behöver för att kunna betala fakturan till byggarna.

11:17, 5 April 2016

Therese Edin: Zoran antecknar noggrant.

11:17, 5 April 2016

Therese Edin: - Tingsrättens slutsats är att han berövat makarna livet, det är korrekt menar vi, säger Törsleff.

11:18, 5 April 2016

Therese Edin: - Tingsrätten drar slutsatsen att han måste ha befunnit sig i området när branden startade eftersom den var fullt utvecklad 23. Vi menar också att det är riktigt. När det gäller resan till Gränna håller vi med tingsrätten om att det är fullt möjligt att han åkt till Gränna, men att det är omöjligt att kvinnan ska ha åkt med. Hon kan inte ha hunnit tillbaka tills branden var fullt utveklad vid 23. Barnen har också sagt att det är helt orimligt att hon skulle ha åkt så sent på kvällen själv och lämnat maken på Hökensås. Vi menar att han var själv i Gränna och ville undanröja bevis gällande det ekonomiska motivet, kvinnans dator fanns i hemmet i Gränna.

11:21, 5 April 2016

Therese Edin: - Sonen har berättat att det var oordning bland deras papper på deras kontor och att datorn var borta, trots att datorsladden var kvar. Datorn fungerade inte utan sladden. Det här talar för att han själv var i Gränna efter att han tagit livet av paret på Hökensås.

11:22, 5 April 2016

Therese Edin: Zoran skakar på huvudet och antecknar.

11:22, 5 April 2016

Therese Edin: - Utredningen har visat att det inte fanns något fel på Zorans bil när han hyrde bil, precis som i Norrahammar. Användandet av hyrbil hade syftet att han inte ville ses med sin egen bil, det är en del i planeringen, säger Törsleff.

11:23, 5 April 2016

Therese Edin: - Han köper handskar, kofot, rep, plastsäckar, tejp och tändvätska innan. Det här inköpet, utryckte jag mig i tingsrätten, är ett mördarkit, säger Törsleff.

11:24, 5 April 2016"Mördarkitet" som han köpte innan dubbelmordet på Hökensås.

11:25, 5 April 2016

Therese Edin: - Han söker också på vapen före händelsen på Hökensås, precis som i Norrahammar. Det är de enda två gånger han söker på vapen. Själv menar han att han har ett vapenintresse, det måste starkt ifrågasättas, menar jag.

11:26, 5 April 2016

Therese Edin: - Dagen efter åker han till Stockholm, han menar att han ska träffa kunder. Han har under resan sökt på Skövde Nyheter, den enda gången han gjort det, på branden.

11:27, 5 April 2016

Therese Edin: - Han har också kontakt med ett av parets svärsöner efteråt. Senare har han möte med alla barnen i Gränna. Då ljög han om att han träffat paret den aktuella kvällen.

11:27, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller blod på kofot och väska så påstår vi att det är samma kofot som avsatt brytmärken i Norrahammar. Enligt tingsrätten så ger utredningen belägg för att det är just den kofot han köpte innan Hökensås. Det har han också sagt i tingsrätten, men den uppgiften tog han lämpligt nog tillbaka senare, säger Törsleff.

11:29, 5 April 2016

Therese Edin: - Beträffande kofoten så ger den intryket av att den inte är välanvänd, den är inte gammal den här kofoten.

11:30, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller sportbagen så är det samma väska, som han enligt egna uppgifter, hade med sig till Norrahammar. Både kofoten och väskan har genomsökts för DNA av NFC. På kofoten finns blodbesudlingar från både mannen och kvinnan i klykan. På väskan finns blodbesudlingar från kvinnan och det är ett stänk, säger Törsleff.

11:32, 5 April 2016

Therese Edin: - Vi har fått en slags förklaring från Zoran om hur blodet skulle ha kommit dit, men vi har inte fått någon tid på när han skulle ha lånat ut grejerna. 2009 var senast de bodde grannar, efter det har de bara haft kontakter när det gällt pengarna. Maken på Norrahammar var dessutom fysiskt nedsatt, kvinnan var inte händig, de anlitade folk för att renovera hemma hos sig. Hans förklaringar är så osannolika att man kan bortse från dem.

11:34, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller modus och likheter mellan dubbelmorden så skriver tingsrätten att man ska se till morden var för sig, men likheterna är så stora att de inte går att bortse från.

11:35, 5 April 2016

Therese Edin: - I båda fallen var Zoran ekonomisk rådgivare åt paren, i båda fallen skedde mötena hemma hos paren. I båda fallen var han sportklädd och hyrde en bil. Han köpte tändvätska i båda fallen, i Norrahammar köpte han ett basebollträ, på Hökensås en kofot. I båda fallen har han haft kontakt med anhöriga och nekat till att han träffat paren.

11:36, 5 April 2016

Therese Edin: - Enligt tingsrätten finns det inget som styrker att det är en olycka bakom Hökensås, inga andra gärningsmän finns det inte heller något styrkande för.

11:37, 5 April 2016

Therese Edin: - Det kan inte finnas någon annan verklighet, som Leif Silbersky vill mena, säger Törsleff.

11:38, 5 April 2016

Therese Edin: - Vår uppfattning är att Zorans ändringsyrkanden ska avslås och att hovrätten ska fastslå tingsrättens dom. Han ska dömas till livstid, avslutar Törsleff.

11:39, 5 April 2016

Therese Edin: Nu är det en kvarts paus, sen är det målsägarbiträdets tur.

11:40, 5 April 2016

Therese Edin: Nu kallas vi in igen.

11:58, 5 April 2016

Therese Edin: Målsägarbiträdet för barnen till parets barn på Hökensås ska nu hålla sina slutanföranden.

11:59, 5 April 2016

Therese Edin: - I tingsrätten hoppades de att de skulle få svar på sina frågor, men det fick de inte. De har inte orkat medverka under rättegången, det är i stort sett årsdagen sen allt hände.

11:59, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag ansluter mig till vad åklagaren sagt, säger hon.

12:00, 5 April 2016

Therese Edin: Målsägarbiträdet fyller i lite luckor kring kapitalet som skulle funnits utomlands, hur det fungerat med skatter och så.

12:01, 5 April 2016

Therese Edin: - Silbersky säger att Zoran hyrt bil i eget namn och inte velat dölja något, men i tingsrätten säger han att han blir överraskad när polisen tog honom. Han har hyrt bilen i eget namn för att han trott att han ska komma undan, anser jag.

12:02, 5 April 2016

Therese Edin: Zoran suckar en del under tiden målsägarbiträdet talar, tar sig för pannan och tittar frågande.

12:04, 5 April 2016

Therese Edin: Då får målsägarbiträdet för barnen till mannen i Norrahammar ta vid.

12:04, 5 April 2016

Therese Edin: - Åklagaren har återgett mycket noggrannt för de omständigheter som ligger honom till last. Det finns inga förmildrande omständigheter så som försvaret vill mena. Vi vill att han döms till livstids fängelse.

12:05, 5 April 2016

Therese Edin: Silebrsky får ordet, men ger det till Zoran. Det är första gången han talar i hovrätten.

12:05, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag vill börja med de ekonomiska brotten, det är inte exakt så som det står i domen. Hur lång tid har jag på mig förresten? Får jag en halvtimme? frågar han ordföranden.

12:06, 5 April 2016

Therese Edin: - Du får fram till halv i alla fall, säger hon.

12:06, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag vill börja med min ekonomi som åklagaren menar var dålig. Jag menar att den gick stadigt åt rätt håll. Företaget började gå bra, säger han och räknar upp vad han omsatte per år, runt 180 000 kronor.

12:07, 5 April 2016

Therese Edin: - Företaget gick bra, säger han.

12:07, 5 April 2016

Therese Edin: - Att min ekonomi var kaotisk, det finns ingen sanning i det.

12:08, 5 April 2016

Therese Edin: Ordföranden frågar honom lite vart han vill komma, denna delen är inte den som är överklagad.

12:09, 5 April 2016

Therese Edin: - När det gäller de investeringar jag skulle ha gjort åt mina kunder har jag inte försökt dölja något, allt har legat synligt på mitt kontor. Att jag skulle ha köpt allt det här åt mig själv kan man se på allt material jag hade.

12:10, 5 April 2016

Therese Edin: - Det som har hänt med de pengar som gått till mina kontor så har jag konsumerat dem, ja. Men jag har placerat andra istället. Det jag har gjort mig skyldig till är pengatvätt. Det kan man tydligt se. Det borde ju ha märkts om kunderna saknat pengar.

12:11, 5 April 2016

Therese Edin: Han låter nästan upprörd och arg.

12:12, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag vet vad jag gjort och inte gjort. Hökensås är något jag inte vill kännas vid, jag har aldrig haft något otal med dem. Jag har aldrig utlovat pengar till dem, det enda jag lovat är att hitta intressenter som vill köpa deras investering.

12:13, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag har fått frågan varför vi inte satt på kontoret, det har vi aldrig gjort, säger han och bläddrar i sina anteckningar.

12:14, 5 April 2016

Therese Edin: - En hel del av bevisningen kanske inte betyder för mig rent juridiskt, men det säger en hel del om vad som är sant och inte sant.

12:14, 5 April 2016

Therese Edin: - Det handlar dels om kontakterna, när jag ringer sonen till paret på Hökensås. Då pratar han om begravning, alltså två dagar efter att det inträffat, det är helt absurbt.

12:15, 5 April 2016

Therese Edin: - När det beskrivs hur jag är under mötet med barnen i Gränna; att jag är ställd, verkar nyfiken om hur mycket de vet, så verkar det märkligt. Det är jag som pratar mest.

12:16, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag tycker att det här mötet i Gränna visar att jag inte sätter något före sanningen, jag kastar inte skit på någon. Det är mycket smutskastning när man sitter här i rätten, men det här går över gränsen. Att jag skulle ha lyckats övertyga dem där och då att "det var nog inte Zoran i alla fall".

12:19, 5 April 2016

Therese Edin: - De (paret) var goda människor. De beskrivs som säkerhetsmedvetna, jag säger inte emot, men jag blir fundersam när jag läser i förundersökningen om att brandinspektören vill göra en kontroll med kommunens sotning. Då kom det fram att de inte gjort någon brandskyddskontroll av kommunen, det är något som inte stämmer. Här kan det finnas en förklaring om vad som hänt, säger Zoran.

12:21, 5 April 2016

Therese Edin: Han går igenom vad barnen sagt när de har hörts. Om datorn som inte fungerade utan sladd och så vidare. Han tycker att mycket inte stämmer.

12:23, 5 April 2016

Therese Edin: - En sista sak vad gäller Hökensås.

12:23, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag har återgett väldigt bra vad jag gjorde den 10-11. Jag var i Stockholm och på konferens, det här borde polisen kunna ta reda på med polisens hjälp, säger han.

12:24, 5 April 2016

Therese Edin: - Men i domen står det att det inte framgår om kundmötet i Stockholm blev av och att det inte framgår i övrigt vad jag gjort där. Mitt minne sviker, men åklagarna borde kunna visa det, det är jättelätt att se.

12:25, 5 April 2016

Therese Edin: - Det här med kofoten också, man borde kunna se om jag var i Norrahammar. jag har inte varit tillbaka i Norrahammar, säger han och tittar mot rätten.

12:26, 5 April 2016

Therese Edin: - Vad gäller Norrahammar har jag inte nekat till att jag är skyldig, men det finns saker som är märkliga. Jag fick lyssna till förhör med sönerna. Tyvärr berättar att jag sagt att det finns ett kassaskåp där, det låter helt osannlikt att jag sagt det, säger Zoran.

12:27, 5 April 2016

Therese Edin: - Nu är du inne på saker igen som du inte klagat på, säger ordföranden och ber honom berätta det som är väsentligt.

12:28, 5 April 2016

wm: Mobilen fanns i hökensås den 10och 11

Therese Edin: Branden ska ha startat den 9:e, det var den kvällen han var där. Morgonen den 10 upptäcktes huset nerbrunnet. Han åkte tåget till Stockholm tidigt på morgonen.

12:29, 5 April 2016

Therese Edin: Nu börjar rätten bli otålig. Även Silbersky manar på honom. Zoran börjar gråta.

12:30, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag har tagit emot bilder på min son, smygtagna bilder på skolgården. Jag har också mottagit krav på pengar, säger han.

12:31, 5 April 2016

Therese Edin: - Det är det som det handlar om till stor del.

12:31, 5 April 2016

Therese Edin: - Tiden är slut, säger ordföranden.

12:31, 5 April 2016

Therese Edin: - Får jag inte säga mer?

12:31, 5 April 2016

Therese Edin: - Din försvarare har haft lång tid för ett slutanförande och du har också haft en halvtimme på dig nu, säger hon.

12:32, 5 April 2016

Therese Edin: - Jag har ingen pappa längre, säger ena sonen som är på plats idag till Zoran
.

12:32, 5 April 2016

Therese Edin: Ordföranden bryter och säger att det inte ska diskuteras.

12:33, 5 April 2016

Therese Edin: Där avslutas rättegången.

12:33, 5 April 2016

Therese Edin: Dom kommer om tre veckor klockan 11.

12:34, 5 April 2016

Therese Edin: Det blev ett dramatiskt avslut där, jag ska försöka fånga SIlbersky för en intervju nu. Håll utkik på vår webb.

12:34, 5 April 2016

T: Varför fick han inte säga mer? Tid finns väl utsatt till 16:30 idag? Han gick ju in på ett eventuellt motiv "smygtagna bilder på sonen" etc. . .

Therese Edin: Det var tid för slutanföranden idag, och de hade redan hållits, sen fick han alltså några minuter att säga något, så redan där hade ju rätten "varit snälla", om man kan säga så. Men flera gånger fick ordföranden säga ifrån att han inte höll sig till det relevanta, alltså dubbelmordet på Hökensås som han överklagat, han ville bara ha tid till att få prata helt enkelt verkade det som. När jag frågade Silbersky nu efteråt varför de inte lagt mer vikt på det alternativa motivet så svarade han att det stannade mellan dem och att egentligen "spelar det ingen roll" eftersom han erkänner mordet i Norrahammar ändå. Jag ska försöka utreda detta lite mer i inslag senare idag. Håll koll på webben!

13:23, 5 April 2016

T: Okej. Tack för bra rapportering. Som alltid. Ska hålla koll på webben.

Therese Edin: Tack själv! Och kom ihåg: Domen kommer den 26:e april!

14:15, 5 April 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista