Finansmininster Magdalena Andersson. Arkivbild.
Finansmininster Magdalena Andersson. Arkivbild. Foto: Foto: Jessica Gow/TT.
Svensk politik

Här är regeringens vårbudget

Vårbudgeten presenteras och Ekot följer nyheterna och reaktionerna under dagen.

Läs mer: Här är budgetförslagen

Mats Eriksson, Ekot: Redan klockan åtta så släpps vårpropositionen för läsning. Regeringen har säkerligen presenterat de viktigaste förslagen redan tidigare, men siffror som visar tillväxt, sysselsättning m m har inte presenterats än och vi berättar förstås om de nyheter som eventuellt finns kvar.

07:51, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: I dag presenterar regegeringen vårbudgeten med konkreta förslag för i år och med aviseringar om vad regeringen kommer införa kommande år.

07:51, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Finansminister Magdalena Andersson presenterar förslagen på en presskonferens 09.00 som sänds på Sveriges Radios webb. Under förmiddagen kommenterar oppositionspartierna förslagen och sedan möts partiernas ekonomiska talespersoner i en riksdagsdebatt 13.00 som sänds i P1 och på Sveriges Radios webb.

07:51, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger nu i p1 att regeringen nu räknar med god ekonomisk tillväxt, sysselsättning ökar och arbetslösheten sjunker till 6,8 procent i år och fortsätter sedan neråt. Arbetslösheten fortsätter nedåt men börjar sedan vända upp 2018 då effekten av de nyanlända börjar märkas

08:05, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen räknar med bra tillväxt i år, 3,8 procent men den faller snabbt till 2,2 procent 2017 och 1,8 procent 2018. Arbetslösheten spås bli 6,8 procent i år minska till 6,3 procent nästa år, sedan ökar den igen.

08:14, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Sysselsättningen stiger till 67,1 procent i år och till 67, 5 procent nästa år och sedan börjar den sakta gå ner.

08:16, 13 April 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Här kan du läsa vårbudgeten i sin helhet: Vårbudgeten 2016

08:23, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Området migration får 31 miljarder mer i år i regeringens tilläggsbudget. Migrationsverket begärde tidigare att få knappt 30 miljarder kronor extra av regeringen för att klara årets verksamhet med tanke på den stora mängden asylsökande som kom förra året. En del av pengarna ska gå till kommunerna.

08:27, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: För att finansiera ökningnen av budgeten för Migrationsverket så tas bland annat 4,1 miljarder kronor från biståndet.

08:35, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen tror att den extremt låga inflationen till slut kommer öka. Från en ingen prisförändring alls förra året, till en inflation på 0,9 procent i år sedan upp till 1,6 procent 2017 och 2,3 procent 2018 - då riksbanken till slut alltså skulle nå sitt inflationsmål.

08:43, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Enligt TT så bedömer regeringen att den ökade kostnaden på migrationsområdet är tillfällig. Skulle däremot de även fortsatt komma många asylsökande så skulle skatterna behöva höjas, eller övriga kostnader sänkas.

08:46, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Magdalena Andersson har nu inlett sin presskonferens. Sverige har en stark tillväxt, sjätte starkast i världen, enligt Financial Times, säger hon och tillägger att arbetslösheten sjunker snabbt.

09:02, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Sverige tar nu också marknadsandelar på världsmarknaden, med ökade försäljningar av exempelvis tunga fordon. Den offentliga sektorn stärks, underskotten har halverats sedan regeringsskiftet, fortsätter finansministern.

09:03, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen talar om "samhällsbygget" i vårpropositionen - ett bygge regeringen vill investera i för att Sverige när exempelvis antalet asylsökande ökar.

09:04, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Tillväxten är stark, arbetslösheten sjunker, statsfinanserna stärks och regeringen tar ansvar för flyktingsituationen och den svenska modellen, är Anderssons inledande sammanfattning.

09:05, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Finansministern hänvisar som bakgrund till att tillväxten i omvärlden sjunker de kommande åren. Prognoser och index pekar neråt i exempelvis Kina, men också inom EU och i USA.

09:08, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Osäkerhet omvärlden, med utslag i oroliga börser, oron i Ukraina och Mellanöstern samt oklarheter inom EU med oförmåga hantera flyktingkrisen och risken för att Storbritannien lämnar EU skapar också osäkerhet och kan leda till lägre tillväxt i Sverige än vad regeringen nu tror.

09:10, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Sveriges starka tillväxt beror på att såväl hushållens som offentliga sektorns konsumtion liksom exporten pekar uppåt. Näringslivets varu- och tjänsteproduktion är också stark liksom investeringarna där och allt bygger tillväxt.

09:12, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Arbetslösheten sjunker nu mer än vad regeringen tidigare trott, men vänder upp 2018 då de många asylsökande som nu kommit börjar komma ut på arbetsmarknaden, enligt finansministern. Men regeringen ska återkomma med förslag för att motverka uppgången.

09:15, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen spår också lägre offentliga underskott de kommande åren med balans 2019 och överskott 2020. Vad gäller kostnader för migration så utgår regeringen från Migrationsverkets senaste medelscenario. Kostnaden för migration och integration väntas bli 58 miljarder kronor i år och 67 miljarder nästa år.

09:19, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Magdalena Andersson tror att de ökade kostnaderna för migration och integration är tillfälliga och därför görs inga långsiktiga besparingar eller skattehöjningar.

09:24, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Migrationsverket får 31 miljarder mer, precis som begärt. Regeringen totalt 500 miljoner kronor i år på att nyanlända i arbete, med ökad validering av betyg, SFI, vidareutbildning för lärare, utvidgat RUT-avdrag med mera.

09:25, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Den som vill kan förstås lyssna på Magdalena Andersson direkt i Sveriges radios webbsändning.

09:26, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Polisen får mer resurser som tidigare känt, dessutom lägger regeringen pengar på olika mindre demokratiförslag rörande bibliotek, att motverka rasism m m.

09:27, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringens stora förslag är tio miljarder kronor mer till kommunerna och landstingen per år. Till att börja med fördelas 7 miljarder per år utifrån hur många asylansökande och nyanlända som kommit till respekive kommuner. Sedan växlas det över så att en allt större del av de tio miljarder fördelas som vanligt genom det kommunala bidragssystemet. 2021 går hela summan till det vanliga bidragssystemet.

09:30, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen föreslår en rad skatteförändringar med exempelvis fler områden som man kan göra RUT-avdrag för, men också sänkt skatt på biodrivmedel. De flesta förslagen finns i en annan artikel här på Sveriges Radios sajt.

09:33, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Magdalena Andersson får fråga av TT om inte de ökade kostnaderna för asylsökande minskar reformutrymmet. Hon konstaterar att det stämmer men att en del av pengarna hade gått till högre överskott. Samtidigt säger hon att det är svårt att göra en prognos för hur många flyktingar som kommer i år. Regeringens vårproposition bygger på ett scenario med fler flyktingar till Sverige i år än vad som i verkligheten hittills kommit hit.

09:35, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Angående regeringens mål att nå EUs lägsta arbetslöshet så säger finansministern att den ökade flyktingströmmen gör det svårare att nå målet. Men förslag om validering och snabbspår för företagare är viktiga förslag, men sedan måste det finns bra ekonomisk grund för företag och investeringar.

09:39, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen drar ner 850 miljoner kronor på arbetsmarknad och arbetsliv. Magdalena Andersson motiverar det med arbetslösheten nu spås bli lägre.

09:44, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Där avslutas presskonferensen med Magdalena Andersson. Nu på förmiddagen kommer som fortsättning oppositionspartierna kommentera budgetförslaget med Sverigedemokraterna först ut om en liten stund.

09:45, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Enligt Svergiedemokraterna som inlett sin pressträff så är det en budget för fortsatt oansvarig invandringspolitik och sämre situation för arbetare och företag. Oscar Sjöstedt hänvisar till att Migrationsverket får 31 miljarder kronor mer i år i vårbudgeten - och blir därmed större än försvarsmakten.

09:50, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Det är en sinnessjuk situation menar Oscar Sjöstedt och fortsätter med att Migrationsverket får mer av staten än vad som ges till hälsovård, sjukvård och social omsorg.

09:53, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Sverigedemokraterna är också kritiska till att regeringens förslag inte leder till fler jobb. Oscar Sjöstedt hänvisar till socialförsäkringsminister Annika Strandhälls förslag om utökat arbetsgivaransvar för sjuklönekostnader som inte ligger med i budgeten, och menar att det slår undan benen för företag och personer som vill ha jobb.

09:56, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson är glad över förslagen i vårbudgeten och menar att de leder till ökad jämlikhet i samhället och stärker välfärden. Förslagen har helt annan fördelningspolitisk profil än under den borgerliga regeringen - de med lägst inkomster kommer bäst ut.

10:29, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Enligt Ulla Andersson så har Vänsterpartiets stora fokus varit att få tio miljarder kronor mer i statsbidrag till kommunerna från och med 2017 och det förverkligas nu. Det har varit viktigt att kommunerna får det beskedet redan nu så de kan planera inför nästa år och anställa fler människor, menar hon.

10:34, 13 April 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Konjunkturinstitutets avgående generaldirektör Mats Dillèn påpekar att det finns oklarheter när det gäller hur regeringens satsningar ska finansieras.
- De offentliga konsumtionsutgifterna ökar med 4 procent i år och det är väldigt mycket i ett historiskt perspektiv. Det är inte förvånande, men det leder till udda konsekvenser. Vi har en väldigt stark tillväxt men ändå försämras de offentliga finanserna. Men jag tycker ändå att det känns okej och rimligt att en sådan här tillfällig utgiftsökning inte finansieras med höjda skatter eller genom att dra ner på andra utgifter.

10:37, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Ett nytt förslag från regeringen är höjda alkoholskatter med en procent på sprit och fyra procent på övrig alkohol som öl och vin.

10:40, 13 April 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Fler kommentarer från ekonomiska experter.
Även om man drar bort kostnaderna för flyktingmottagandet så försämras det strukturella sparandet de närmaste åren, enligt regeringens egen prognos.
- Det ser inte så bra ut, utifrån vad det finanspolitiska ramverket säger och vad som är bra stabiliseringspolitik. I det här läget då vi har en stark konjunkturutveckling bör regeringen vidta åtgärder, samla i ladorna till sämre tider helt enkelt, säger John Hassler, ordförande för Finanspolitiska rådet.

10:40, 13 April 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Det är inte oroande i ett kort perspektiv, anser han. Men förr eller senare måste det införas ett finanspolitiskt ramverk som funkar och som innebär att man tar igen de underskott som uppstår naturligt i en lågkonjunktur.
- Regeringen har tyvärr följt den modell som också den borgerliga regeringen gjorde, att helt enkelt skjuta det på framtiden, säger John Hassler.

10:40, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Den höjda alkoholskatten innebär att en burk öl blir ungefär 20 öre dyrare och vanlig vinflaska ungefär en krona dyrare. En flaska sprit ökar med ungefär 2 kronor.

11:03, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Snart blir det pressträff med moderaternas ekonomiska talesperson Ulf Kristersson som ska kommentera regeringens vårproposition.

11:04, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Världsekonomin växer, men osäkerheten är stor i EU med Brexit, Kina och stora delar av världen. Osäkerheterna är så stora att man inte kan räkna med automatiska framgångar i Sverige - därför finns inget utrymme för lättsinnig ekonomisk politik här, menar Ulf Kristersson.

11:06, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Svensk ekonomi växer snabbt. Strukturreformerna efter 90-talskrisen har betytt mycket, med låg inflation, reallöneökningar och välskött ekonomi och alliansregeringen skött finanskrisen väl med relativt låg statsskuld. Dessutom har sänkta skatter på jobb bidragit till fler jobb och ökade skatteintäkter. Därtill i grunden för utvecklingen så är räntan extremt låg och eldar på tillväxten - frågan är t o m om det är långsiktigt hållbart, enligt Kristersson.

11:09, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Vi har maximalt expansiv penningpolitik i begynnande högkonjunktur, konstaterar Kristersson. Det ger betydande risk inte minst då finanspolitiken också är expansiv (alltså underskott i offentlig ekonomi då regeringen lånar till sina satsningar).

11:10, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot:
Det är problematiskt enligt Kristersson. Om svensk ekonomi inte växer nu så vore det väldigt konstigt. "Jag är rädd att vi tömmer våra möjligheter att parera en kris. Jag tror inte den ekonomiska situationen är hållbar", säger Kristersson.

11:11, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Arbetslösheten stiger 2017 och sysselsättningen minskar. Regeringens egna reformer ökar antalet utanför arbetskraften. Arbetslösheten är mycket låg bland utbildade, men ökar bland annat. Utanförskapet, alltså sjuka, arbeslösa m fl ökar från 900 000 2015 till 980 000 2020 enligt vårpropositionen - allvarligt enligt Kristersson.

11:15, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen anslår 35 miljarder i budgeten - men väldigt lite går till långsiktiga reformer som ger fler jobb, enligt Moderaterna. Oväntat är att regeringen sparar på skolan. Regeringen har tagit bort en miljard på skolan i vårändringsbudgeten, vilket förvånar Kristersson.

11:20, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Ulf Kristersson tror att kommunerna behöver mer pengar just nu, men det är fel att lånefinansiera till välfärden. Vill man öka pengarna till välfärden måste man finansiera dem, säger han.

11:25, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Centerpartiets Emil Källström tycker att regeringens vårbudget innbär ett svek för jobben, i en intervju med Ekot. Det enda konkreta förslaget är ett något utvidgat RUT-avdrag - ett förslag de borgerliga drev igenom i höstens migrationsuppgörelse. De tio miljarderna till kommunerna är inte den stora lösningen - den stora intäkten för kommunerna kommer i stället om fler får jobb och betalar skatt, menar Källström.

11:43, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: För att få fler i jobb behövs exempelvis ingångsjobb och lägre lönekostnader fför dem som får sina första jobb så fler anställs, menar Emil Källström. Dessutom så saknas en grön skatteväxling - med mer fokus på höjda miljöskatter.

11:49, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Liberalernas ekonomiska talesperson Erik Ullenhag är inte oväntat kritisk till vårpropositionen. Magdalena Andersson tömmer ladorna. Regeringen sviker jobben, bryter löften och äventyrar välfärden, är hans sammanfattning.

11:51, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen sviker löften, menar Ullenhag. De vill minska sjuklöneansvaret inför valet - nu vill partiet öka det igen. Regeringen sviker överskottsmålet och ingen tror att Sverige kommer ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 - regeringens huvudmål tidigare - då Sverige ligger fortfarande på 12:e plats.

11:55, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringen äventyrar välfärden då den lånar och spenderar mitt i en högkonjunktur. Exempelvis byggs arbetsmarknadspolitiska program nu - på grund av att regeringen inte vågar göra nödvändiga strukturförändringar. Med höjd a-kassa, borttagande av tidsgräns i sjukförsäkring och bostadssubventioner så har regeringen höjt kostnaderna med 60 miljarder - fel, menar Ullenhag.

12:00, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Kristdemokraternas Jakob Forssmed efterlyser också mer strukturåtgärder så att fler på lång sikt kan få arbete. Regeringens brist på sådana innebär ett svek inte minst mot nyanlända som behöver kommma i jobb.

12:09, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Regeringens arbetslöshetsmål kommer knappast nås, olika myndigheter bedömmer att arbetslösheten snart ökar och att sjukskrivningarna kan öka. Nu måste trösklarna in på arbetsmarknaden sänkas, exempelvis genom att gynna enklare jobb, men regeringen gör inget, menar Jakob Forssmed. I stället höjs skatter, exempelvis på äldre som jobbar och allt fler får betala statlig skatt.

12:14, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Som andra borgerliga företrädare ifrågasätter Forssmed att regeringen lånar till satsningar mitt en högkonjunktur. Höjda skatter minskar också arbetslusten och minskar statens skatteintäkter, så läget för ekonomin är diskutabelt.

12:20, 13 April 2016

Olof Wijnbladh, Ekot: Nu har debatten om regeringens vårbudget inletts i riksdagen. Finansminister Magdalena Andersson inleder. Hon pratar bland annat om skattemoral.

13:14, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Enligt Magdalena Andersson vill regeringen med sin politik stärka den svenska modellen - som enligt henne innebär att ingen ska lämnas utanför i samhället.

13:16, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Moderaternas Ulf Kristersson tar i sin replik till finansministern upp att medborgarna ser en annan bild än regeringen angående hur bra Sverige går. De ser exempelvis att utrikesfödda är i majoritet hos arbetsförmedlingen och att en stor mängd nyanlända på något sätt ska integreras i samhället.

13:18, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Men Magdalena Andersson menar att regeringen tar i itu med uppgifter som finns och försöker matcha och utbilda arbetslösa så de får jobb och dessutom har antalet asylsökande minskat. Fler kommer kunna etableras genom regeringens förslag och det går faktiskt bra i svensk ekonomi, menar Andersson.

13:20, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: 99 procent av regeringens satsningar på cirka 35 miljarder i vårbudgeten går direkt till att underlätta jobb - för lite enligt Ulf Kristersson.

13:21, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: En stor del av pengarna handlar om att folk ska ha någonstans bo - är det fel, undrar Magdalena Andersson i sin svarsreplik.

13:22, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt ifrågasätter de höjda statsbidragen till kommunerna som finansieras genom lån. Finns det någon garanti för att pengarna går till välfärd och inte i "det integrationspolitiska svarta hålet", undrar Sjöstedt.

13:24, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Magdalena Andersson vill inte detaljstyra kommunerna - de känner själva sina största behov.

13:26, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot:
Finns någon långsiktiga plan - vore det inte bättre att lägga pengar på utbildning i ställlet för till kommunerna, undrar Sjöstedt och Andersson svarar att regeringen just satsat mycket på exempelvis bristyrkesutbildning.

13:27, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Centerpartiets Emil Källström kritiserar att arbetsmarknadsdeltagandet minskar framöver - sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar trots högkonjunktur om några år. Andersson replikerar att Källström verkar glömt att Sverige tagit emot rekordmånga asylsökande och att det kommer märkas i statistiken - och undrar om Källström kommer spara 20 miljarder i sin budget.

13:31, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Liberalernas Erik Ullenhag kritiserar Magdalena Andersson för att tömma ladorna och låna i högkonjuktur - något som äventyrar välfärden. Han undrar också varför hon inte nämner regeringens viktigaste mål - att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Sverige fortsätter att vara tolva bland EU:s länder sedan några år vad gäller arbetslösheten. När uppfylls målet, undrar Ullenhag.

13:34, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Andersson svarar att regeringen nu är närmare målet - men erkänner att det är tufft mål, inte minst då det nu är många nya på arbetsmarknaden. Fokus är att på att få ner arbetslösheten - nu med validering och snabbspår för nyanlända entreprenörer och genom en aktiv näringslivspolitik. Andersson förutsätter att även liberalerna nu kommer spara 20-30 miljarder i budgetmotionen.

13:37, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Kristdemokraternas Jakob Forssmed pekar på att det trots vårsolen ute snart kommer en vinter. Arbetslösheten vänder snart uppåt och därför behövs strukturreformer för att rusta arbetsmarknaden - inte lägre tak för RUT-sektorn och där många med låg utbildning kan få jobb.

13:41, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: - Regeringen rustar Sverige, replikerar Andersson. Under den borgerliga regeringen ökade underskotten. Nu har vi vänt utvecklingen. Det är tack vare regeringens strama politik som vi har utrymme nu.

13:43, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: - Vad är ert svar på det som IMF och OECD säger att vi måste sänka trösklarna, att människor måste få komma in till lägre löner? undrar Forssmed.

13:45, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: - Det är lite ironiskt att finansministern som för 18 månader sedan hävdade att ladorna var tomma, sedan fick regera ett åt med alliansbudget och såg underskottet halveras, säger moderaten Ulf Kristersson i sitt anförande.

13:47, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: - För det första missköter regeringen de offentliga finanserna, underskotten växer nu, säger Kristersson. Sverige har en omvittnat svag regeringen och ingen annan verkar förstå vad regeringen vill.

13:51, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: - Med Magdalena Andersson politik är det lätt att få bidrag och svårt att få jobb, med vår politik är det tvärt om, säger Ulf Kristersson.

13:54, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot: Magdalena Andersson svarar: - Kommer Ulf Kristersson kommer att finansiera de 30 miljarder Migrationsverket behöver krona för krona?

13:56, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot:
-Finansministern ställer frågan mot bättre vetande. Hon vet att akuta åtgärder har aldrig finansierats krona för krona, men att långsiktiga åtgärder ska betalas krona för krona, replikerar Ulf Kristersson.

13:56, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot:
- Tack för tydligt svar. När det gällde att sänka skatten, gällde ingen krona för krona. Och nu kan Ulf Kristersson ta emot hur många asylsökande som helst utan krona för krona. Men när vi vill säkra skolan, då blir det ett himla kackalorum i moderaterna, där ser vi skillnaden i svensk politik, säger Andersson.

13:58, 13 April 2016

Mats Eriksson, Ekot:
- Detta är hemmasnickrad politik. Vill man permanent höja utgifterna ska de finansieras fullt ut. Så skulle alla andra bedöma uppgiften - men inte regeringen, svarar Kristersson.

13:58, 13 April 2016

Carl V Andersson: Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, menar att landsbygden glömts bort i budgeten.
- Man tror att om man gör en massa saker på andra områden så ska det spilla över på landsbygden. Jag tror inte riktigt på detta, säger Källström.
Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, menar att regeringens jobbskapande åtgärder även kommer att skapa jobb på landsbygden och undrar varför Centerpartiet inte gjorde mer medan man satt i regeringsställning.
- Hade man gjort de insatser man skulle gjort då hade vi inte behövt den här diskussionen i dag.

14:49, 13 April 2016

Carl V Andersson: Emil Källström (C) kritiserar regeringens företagarpolitik och lyfter fram utspelen från Klarna och Spotify, som hotat med att flytta utomlands eftersom man menar att det är svårt att hitta bostäder och att införa optionsprogram för personalen. Källström drar paralleller till Kamprad och Rausing, familjerna bakom Ikea och Tetra-Pak, som lämnade Sverige - och varnar för att fler företagare kan följa efter.
- Flera kommer då ställa sig frågan: Varför gjorde ni ingenting?

15:03, 13 April 2016

Carl V Andersson: Ulla Andersson (V) anklagar de borgerliga partierna för att vara kreativa när det kommer till att sänka skatten, men att stå handfallna när det handlar om att hitta skattesmitare.
- En anledning är kanske att det är deras kompisar som är inblandade, säger Ulla Andersson, med hänvisning till att tidigare statssekreteraren Helena Dyrssen, numera överdirektör på Skatteverket, ringde för att varna tidigare kabinettsekreteraren Frank Belfrage om att SVT:s Uppdrag granskning undersökte var han placerat sina pengar.

15:27, 13 April 2016

Carl V Andersson: Emil Källström (C) anklagar Vänsterpartiet för att ha en kvinnofientlig företagarpolitik eftersom man är emot rut-avdraget. Ulla Andersson (V), som kallar rut-avdragen för bidrag, menar att samma pengar kunde användas på annat sätt.
- Det vore väl mycket bättre om man lade de här miljarderna på att städa sjukhus?

15:36, 13 April 2016

Carl V Andersson: Erik Ullenhag (L) efterlyser en mer positiv syn på utvecklingen och framtiden och bekymras över tonläget i debatten, särskilt under höstens flyktingvåg då det varnades för en systemkollaps.
- I grunden är det förstås bättre att folk flyr till vårt land än från vårt land.

15:50, 13 April 2016

Carl V Andersson: Liberalerna vill ha en migrationspolitik med både "hjärta och hjärna", säger Ullenhag.
- Allt fokus måste ligga på: Vad kan folk bidra med i Sverige?

15:52, 13 April 2016

Carl V Andersson: Alla borgerliga partier utom Moderaterna kan tänka sig att lagstifta om sänkta ingångslöner. Finansminister Magdalena Andersson (S) undrar om det betyder att det kommer bli statligt satta lägre ingångslöner om Alliansen vinner nästa val.
- Vi får se, säger Erik Ullenhag (L) och hänvisar till att man får förhandla om frågan.
Om Liberalernas ståndpunkt säger han:
- Unga och de som är nya i Sverige ska kunna komma in på en lägre lön

16:01, 13 April 2016

Carl V Andersson: Nu rundar Ekot av direktrapporteringen - riksdagens debatt är avslutad.

16:18, 13 April 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista