Dieselläckage i Jönköping

Några hundra liter dieselolja har sen igår läckt ut i dagledningarna i delar av Jönköping.

Det är reservkraftsanläggningen vid Länssjukhuset Ryhov som har läckt ut oljan och vid niotiden på fredagsmorgonen påbörjade man saneringsarbetet vid E4:an och avfarten Solåsen.