Färre konkurser första halvåret

Antalet företagskonkurser i länet har minskat kraftigt i år jämfört med samma tidsperiod år 2004.

Det visar konkursstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

- Ett mycket positivt besked, säger Ulrika Lindahl, regionchef för Företagarna i Jönköpings län till Nyheterna

Endast på två ställen i länet har konkurserna ökat i år, i Jönköping och i Nässjö.

Gislaved har minskat från 16 konkurser år 2004 till 6 stycken i år. Och bäst verkar det gå i Eksjö, där inga konkurser alls har noterats fram till slutet på maj månad i år, under samma tidsperiod förra året hade de fyra stycken.

Företagarnahar de ingen bra förklaring till varför konkurserna minskar, men det kan bero på att det oftast är små och nystartade företag som det går dåligt för.Då nyföretagandet i länet är lågt så speglas detta även i färre konkurser.

Totalt sett har företagskonkurserna i länet minskat med en femtedel i år och det stärker själförtroendet hos företagarna, menar Ulrika Lindahl.