Medvetslös under dyklektion

En kvinna har förts till sjukhus efter ett drunkningstillbud i Vättern. Enligt uppgifter till räddningstjänsten höll hon på med en dyklektion.

– Kvinnan fanns på platsen för en dyklektion. Instruktören och kvinnan skulle öva på att gå ner när något hände, säger Fredrik Malm, räddningstjänstens insatsledare till P4 Jönköping. 

Dykinstruktören fanns under vattnet när han märkte att det hände någonting med eleven. Han ska då ha tagit eleven in till land. 

– Han fick hjälp av allmänheten, hjärt- och lungräddning inleddes och så larmades räddningstjänsten, säger Malm. >

Enligt polisen kan det röra sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Enligt länssjukhuset Ryhov är kvinnans tillstånd allvarligt men stabilt.