Vetlanda

Stabilt läge efter vattenbristen

1:18 min

Efter att ett bevattningsförbud infördes i Vetlanda kommun på grund av de små mängderna regn som kommit så är läget nu stabilt.

Flera kommuner i länet har drabbats hårt av de låga grundvattennivåerna, och med anledning av detta infördes det bevattningsförbud i både Vetlanda och Värnamo kommun.

Åtgärderna efter förbudet har dock gjort skillnad och läget är i dag stabilt i Vetlanda kommun.

– Det ser betydligt bättre ut nu än under våren. Vi hade sjunkande nivåer och var rädda att det skulle fortsätta sjunka i ökande takt, men det har det inte gjort utan nivåerna är ungefär på samma nivå som de var i juni, säger Marcus Tingwall, avdelningschef på Vetab som är ansvarig för den kommunala vattenförsörjningen.

I förbudet ingick bland annat bevattning av trädgårdar och fyllande av pooler, och enligt Marcus Tingwall så har Vetlandaborna haft förståelse för förbudet och det är tack vare dem som nivåerna har lyckats hållas på en stabil nivå.

– De har varit mycket förstående och vi har sett resultat också. Folk har tagit det på allvar och gjort en insats vilket vi är tacksamma för, säger Marcus Tingwall.

Trots att läget nu är på en stabil nivå så är det inte läge än att pusta ut, säger Marcus Tingwall

– Får vi ingen nederbörd så ligger vi ändå på låga nivåer. Även om de är stabila så är de låga. Kommer det ingen nederbörd under hösten så kommer vi definitivt komma in i ett kritiskt läge igen.