Ohsabanan lägger ner

Det populära besöksmålet i Värnamo kommun där man kan åka på gamla tiders järnväg kommer med all sannolikhet inte kunna köra några passagerartåg i sommar.

Och det är inte brist på pengar som är orsaken utan Järnvägsstyrelsen som drar in tillståndet för föreningen att köra järnvägen med passagerare.

- Nu ser det inte ut att bli någon tågåkning i sommar säger Curt Sköld, ordförande i Ohs bruks- och järnvägsförening.