Fler barn i Bankeryd och nu behövs fler förskoleplatser

Antalet platser mer än fördubblas vid Trånghalla förskola i Jönköpings kommun.
Idag finns 32 platser för barn mellan 1 och 5 år.
Skol- och barnomsorgsnämnden vill bygga ut med minst 42 platser till.
Tilbyggnaden kostar ungefär 9 miljoner kronor.