Väntetiden på Apoteket ska minska

Apotekets väntetider ska inte övergå fem minuter. Det lovar Apotekets VD Stefan Carlsson idag vid ett seminarium i Almedalen. Målet är att uppnå detta inom under tre år genom effektiviseringar.

Effektiviseringarna ska uppnås genom flexiblare arbetstidsplanering och en tydligare rollfördelning bland medarbetarna. Det planeras även att öppna 130 nya apotek för att öka tillgängligheten och flera av de apotek som finns ska hålla öppet dygnet runt. Ombuden på Apoteken ska ökas från 1000 till 1500, även i glesbygden.