Vilhelm Moberg förebygger hedersvåld i Iran

Nu ska Vilhelm Moberg väcka nytt liv i debatten om det så kallade hedersvåldet i Iran.

Det är Masoud Mouradi från Råslätt i Jönköping som översatt Mobergs ”De knutna händerna” till Persiska.
Han har gjort det för att få fart på debatten i Iran med hjälp av Vilhelm Mobergs svenska exempel på hedersrelaterat våld.