Ändrade attityder för att få stopp på nedskräpning

När den här dagen är slut kommer det ha slängts 10 kubikmeter skräp utmed Vätterstranden i Jönköping det motsvarar tre fulla släpkärror.

Varje dag tar det sex timmar för parkförvaltningen att plocka upp tomglas, matrester och annat skräp från stranden - och då är man fem personer som jobbar med det här.

Allt till en extrakostnad på en halv miljon kronor för kommunen.

I veckan kommer man sätta upp fler soptunnor längs med Vätterstranden men det räcker inte menar stadsträdgårdsmästare Lennart Angselius.

Han säger till Sveriges Radio Jönköping att det är en attityd förändring som måste till hos alla för att nerskräpningen ska upphöra.