Therese Alexandersson identifierad

Resultatet från den rättsmedicinska undersökningen bekräftar de tidigare uppgifterna om att det var Therese Alexandersson som hittades i sjön Hillen utanför Rörvik i helgen.

Therese Alexandersson försvann ju från en fest i bygdegården  i Rörvik på nyårsafton 2004.

Hon hittades av två män som var ute och fiskade i helgen.

Redan från början utgick polisen ifrån att det var Therese Alexandersson som hittades men man har väntat med den officiella bekräftelsen till den rättsmedicinska undersökningen var klar.

Än så länge har polisen dock inte kunnat ge några uppgifter om dödsorsaken.