Parkeringsplats får vara kvar

Ett flera år gammalt överklagande av ett planbeslut i Jönköpings kommun har nu slutligen avgjorts av regeringen.

Det handlar om en familj på Ekhagen som överklagat att parkmark längs Kungsängsvägen blivit asfalterad parkeringsplats.

Men regeringen avslår överklagandet och menar att den nya detaljplanen inte innebär sådana störningar för familjen att planen inte kan genomföras.