Dyrare kostnader för hushåll i Jönköping

Tekniska kontoret i Jönköping vill höja VA-avgifterna med 3 procent nästa år och sopavgifterna med 3,5 procent.

Genom höjningen höjs kostnaden för ett hushåll i medeltal med 79 kronor om året när det gäller vatten och avlopp och med 35 kronor om året när det gäller avfall.

Förslaget ska nu behandlas i tekniska nämnden.