Tillståndet fortsatt kritiskt för trafikskadade

Tillståndet är fortfarande allvarligt eller mycket allvarligt för tre av de åtta personer som skadades vid trafikolyckan på riksväg 26 norr om Gislaved igår.

En 16-årig kvinna vårdas på universitetssjukhuset i Linköping. Hennes tillstånd bedömdes tidigt som livshotande, men enligt uppgifter från sjukhuset idag är hennes liv inte längre i fara, men hon har opererats akut för mycket allvarliga ansiktsskador och för lårbensbrott.

För de två personer som färdades på motorcykeln är tillståndet livshotande och en kvinna vårdas nu i respirator på intensivvårdskliniken på länssjukhuset Ryhov. Även mannen är mycket allvarligt skadad.

De övriga fem som skadades vid olyckan utanför Gislaved är mindre allvarligt skadade och en har nu fått lämna sjukhuset.