Kommunarbetare friskare i Jönköpings län

De som jobbar i kommunerna i Jönköpings län är friskare än kollegorna runt om i landet.

Det visar en sammanställning som försäkringsbolaget Folksam gjort genom att läsa igenom årsredovisningarna för 254 av landets kommuner. Ser man till Jönköpings län är sjukfrånvaron bland de kommunanställda lägst i landet med en genomsnittlig sjukfrånvaro på 6,7 procent.
Allra högst är sjukfrånvaron i kommunerna i Norrbottens län där den genomsnittliga sjuktiden är 11,3 procent bland de kommunanställda.