Tuffa miljömål att nå för länet

Utsläppen av växthusgaser, som påverkar jordens klimat, fortsätter att vara på höga nivåer i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att omsätta Regeringens och FNs nationella och globala miljömål till regional nivå. Målen och en beskrivning om hur vi ligger till idag har länsstyrelsen nu presenterat i en rapport.

Enligt rapporten för att nå miljömålen ser det inte särskilt bra ut.

Från 1990, till år 2010 ska växthusgaserna minskas med 10 procent i länet. I år är det alltså fem år kvar och hittills har utsläppen inte minskat någonting.