Trasiga elledningar bakom skogsbränder

Nästan dagligen kommer rapporter om bränder i våra skogar. En förklaring till de många skogsbränderna kan vara att elnätet är skadat efter orkanen Gudrun i vintras.

- I år har vi några nya riskområden och det handlar framför allt om elsystemet som fick sig en smäll av Gudrun. Vi har provisoriska lagningar och allt är inte ordnat än säger Gunnar Hansson vid Räddningstjänsten i Jönköping.

Provisoriska lagningar, miltals med el-kabel som hänger löst och stormskadade träd som faller ner på ledningar.

El-nätet utgör nu en ordentlig brandrisk i den stormskadade skogen, för om en ledning går sönder kan det slå gnistor från den och det i sin tur sätter igång en brand.

Sydkrafts elnät är provisoriskt lagat och där säger man att den största risken är träden som kan falla ner på ledningarna.

Jan-Erik Olsson är informationschef på Sydkraft Nät och tycker att företaget tar sitt ansvar för att minska brandrisken

- Vårt ansvar är att förebygga så mycket det bara går och det gör vi.

Sydkrafts problem är att det inte går att förutse om, var och när träden kommer att falla.