Sjöutsikt är populärt värre.

Strandnära läge är populärt och på många håll i landet ska det nu bli lättare att få bygga nära sjöar. Men ingen av kommunerna i Jönköpingslän finns med på den lista där områden där det förslås att strandskyddet ska luckras upp.

Att inga strandområden i Jönköpingslän berörs får kritik av centerpartisen Torbjörn Egehag, ordförande i miljö- o stadsbyggnadsnämnden i Värnamo är kritisk mot. Bland annat menar Egerhag att det behövs byggas hus vid stranområden för att överhuvudtaget kunna bygga fler hus i kommunerna.