Billigare läkemedel sänkte landstingets kostnader

Landstinget i Jönköpings län har lyckats sänka sina kostnader för läkemedelsförmånen med 4,8 procent under det första halvåret jämfört med samma period förra året.

Läkemedelsförmånen kostade landstinget 328 miljoner under de första sex månaderna.

Att man lyckats pressa ner kostnaderna beror framför allt på att man konsekvent valt att expediera kunden med likvärdiga, billigare alternativ och att Apoteket sänkte sin handelsmarginal vid årsskiftet.

Det är stora skillnader i kostnadsutvecklingen mellan landstingen. Inom fem landsting ökade läkemedelskostnaderna, medan de minskade med så mycket som 5,5 procent i Blekinge och alltså 4,8 procent i Jönköpings län.

David Westh
david.westh@sr.se