Fjärrvärmen miljövänligare

Fjärrvärmen i Jönköpings län har minskat utsläppen av växthusgasen koldioxid med 54.000 ton om året, om man jämför år 2003 med 1994. Det här visar ny statistik från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.
Minskningen sägs motsvara utsläppen från cirka 19.000 personbilar.