Få barn skjutsas av föräldrarna

Myten om lata barn som ska ha skjuts om de så bara ska gå över gatan kanske är just en myt.
För enligt landstingets undersökning så är det bara en av trettio av länets tolvåringar som får bilskjuts av föräldrarna.

Resten cyklar, går eller åker tåg o buss. Jämför man med Sverige som helhet så är det färre i Jönköpings län som får skjuts.

Allt det här visar en ny undersökning som är gjord av folkhälsoavdelningen på landstinget i Jönköpings län. I undersökningen som heter Barnmiljöhälsoenkäten har landstinget intervjuat föräldrarna till var femte tolvåring i länet.

Det finns dock vissa skillnader mellan kommunerna. I Gnosjö, Gislaved och Värnamo körs nästan var tionde tolvåring med bil när de ska nånstans.

Däremot svarade inte en enda av föräldrarna i Mullsjö, Tranås, Habo och Aneby att deras barn vanligtvis skjutsas med bil.

I just Mullsjö har man jobbat mycket med att få barnen att röra sig mer, berättar Ingmarie Wärn som är specialpedagog.

- Vi har i vår kommun ett målinriktat arbete mot hälsa. Bland annat har vi rörelse på schemat varje dag i skolan. Jag tror att det har gjort vuxna och barn medvetna om att det är viktigt att röra på sig säger Ingmarie Wärn.

Mathias Eriksson