Äldre inaktiveras när frivilligorganisationerna tar semester

Många gamla som bor på äldreboenden har svårare att komma ut i det gröna under sommaren än under resten av året.
När röda korset och andra ideella organisationer tar semester har kommunerna inte råd att ta över deras arbete med att aktivera de gamla.

- Man saknar dem, det gör man. Det är inte roligt när de inte kommer säger Elsa Larsson bor på Skärstadals äldreboende i Huskvarna.

lsa Larsson ser hur uppskattade besöken från Röda korset är på Skärstadal. Men under den varma julimånaden har organisationen tagit ledigt.

Hans Lilja är ordförande för PRO i Jönköpings län och han tycker att kommunen överlåter för mycket åt frivilliga.

- Kommunerna har många gånger minskat på resurserna och förlitar sig i mycket på frivilligorganisationer, att de ska ta över det som egentligen ligger på kommunernas ansvar. Det får de inte göra tycker jag, för hur det än är har kommunerna ett socialt ansvar säger Hans Lilja.

Birgitta Skogward, jobbar som områdeschef inom äldreomsorgen på område söder i Jönköping. Hon menar att så inte alls är fallet, men medger att det är svårt att täppa till det hål som frivilligorganisationerna lämnar efter sig under sommaren.

Ida Gustafsson