Översvämmningsskydd byggs i Värnamo

Nu satsas drygt 6 miljoner kronor på att bygga vallar och andra åtgärder för att stoppa framtida översvämningar i Värnamo.

Förra sommaren drabbades ju dom centrala delarna av staden hårt, när Lagan svämmade över efter häftiga skyfall. Och då byggdes tillfälliga vallar för att hejda vattenmassorna i Värnamo.
Nu tänker kommunen uppföra permanenta skydd på de mest utsatta platserna längs Lagan. Dessutom ska man montera pumpar och bakvattenluckor för att kunna stänga av dagvattensystemet å därigenom förhindra att vattnet rinner åt fel håll och vattenfyller källare.

Det var just det som hände förra sommaren å som vållade mycket kritik från fastighetsägare nära ån. Totalt kostar de planerade åtgärderna drygt 6 miljoner kronor å Värnamo kommun tänker vända sej till Räddningsverket för att få statsbidrag för åtminstone en del av arbetena. Överhuvudtaget gav översvämningen i fjol många lärdomar inför kommande översvämningar. För den i fjol var inte den sista.
-Nej det tror jag inte. Det kommer fler, säger Eva Eriksson som är ordförande i tekniska nämden i Värnamo kommun.

Anders Borg