Kommunala undersökningar om salmonellabatkterier

I Sverige inväntas resultat från kommunala undersökningar och Lars Plym Forshell på livsmedelsverket tror inte att förhållandena är bättre i Sverige än i Norge där mer än var fjärde prov av färska kryddor från Thailand innehållit salmonellabakterier.

I länet finns minst ett tjugotal livsmedelsbutiker som specificerat sig på asiatiska livsmedel. Ett antal av de här affärerna säljer de thailändska färska kryddor som livsmedelsverket nu varnar för. I Jönköping har vi besökt två av de här butikerna och situationen i de två butikerna skiljer sig åt. I en butik på Smedjegatan berättade de anställda hur man bör hantera kryddörterna och var fullt medvetna om problemen medan en butik på Klostergatan inte hade några tips eller råd angående hur man bör hantera kryddorna och var inte heller medvetna om salmonellariskerna eller varningarna från livsmedelsverket.

Lars Plym Forshell på livsmedelsverket menar att ett förbud att sälja de färska kryddorna inte behöver vara så långt borta.