Ungdomsarbetslöshet ska bekämpas

Regeringen har lovat att fler långtidsarbetslösa ska få jobb med hjälp av anställningsstöd.

I Jönköpings kommun kommer de här pengarna till nytta för arbetslösa ungdomar. 8 procent i åldersgruppen 18-24 år är arbetslösa i Jönköpings kommun. Acko Ankarberg, kristdemokratiskt kommunalråd, vill nu satsa på att ge unga arbetslösa betald praktik istället för bidrag

Faride Nazariaan är kurator och hon möter många arbetslösa ungdomar. Hon vill själv starta ett projekt för att nå ut till ungdomar, informera om vad det finns för hjälp och hjälpa dem att hitta ett jobb. Problemet menar hon ligger i att unga inte litar på att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem. Arbetsförmedlingen i Jönköping har nu avdelat tio stycken förmedlare som bara jobbar med ungas arbetslöshet.

-Det är bra men satsningen kom för sent, säger Acko Ankarberg.