Skylta till Gotland

Sträckan mellan Jönköping och Oskarshamn bör ha ett enhetligt vägnummer och gärna en skylt där det står Gotland och en färjesymbol.

Det anser Gotlands landshövding Marianne Samuelsson i en skrivelse till Vägverket.

Anledningen är, enligt landshövdingen, att det varje år kommer många förstagångsbesökare till Gotland med bil just vägen över Jönköping.