Sjöberg avgår

Olle Sjöberg, folkpartiet, lämnar sina uppdrag i fullmäktige och kommunstyrelsen i Eksjö kommun. Detta efter att ha funnit det svårt att förena livet som politiker med livet som lantbrukare och familjemedlem.