Intrång i avloppssytem anmäls

De två män som den tolfte juli bröt sig in i ett avloppssystem i Ekhagen i Jönköping för att göra så kallad ”urban exploration” är nu anmälda för olaga intrång, skadegörelse och klotter. Bakom anmälan står Jönköpings kommun och ärendet kommer nu att lämnas över till åklagare.