Dieselutsläpp under kontroll

Dieselutsläppet från en asfaltsmaskin på E4:an i södergående fil i höjd med Ryhov är nu under kontroll.

Jordmassorna med diesel har grävts upp och inget har runnit vidare. Räddningstjänsten räknar det inte längre som en miljöfara. Säkerhetsåtgärder har gjorts och ett fält i södergående riktning kommer att vara avstängt fram till eftermiddagen.