Vägverket måste ta pengar till stormdrabbade vägar

Regeringen har öronmärkt 33 miljoner kronor till underhåll av enskilda vägar i de stormdrabbade områdena. Men det här är alldeles för lite pengar, säger LRF Sydosts ordförande Thomas Magnusson.

Många mindre vägar har tagit stryk av stormen och alla timmertransporter i stormens spår.

Regeringen har nyligen beslutat att avsätta 33 miljoner kronor till underhåll av drabbade småvägar i södra Sverige i år.

Ett problem är att många enskilda väghållare inte finns registrerade någonstans, eftersom det handlar om vägar som är kortare än en kilometer och ofta bara leder till en enskild gård. Riksförbundet enskilda väghållare, REV, har bett kommunerna om hjälp att komma i kontakt med dem som behöver ersättning efter stormens framfart.

Det finns förslag på ytterligare 67 miljoner i stöd under nästa år, för de småvägar som drabbats. Beslut fattas i höstens budget.

Det är Skogsvårdstyrelsen tillsammans med Vägverket som ska disponera pengarna, som tas från Vägverkets befintliga budget. Det handlar alltså inte om några nya pengar från regeringen, utan det krävs omfördelningar inom Vägverkets löpande verksamhet.

Och det här kommer att påverka underhållet av de statliga större vägarna under flera år framöver, säger Gunnar Tunkrans som är ställföreträdande enhetschef på Vägverket.