Nyföretagandet ökar mest i landet

Ingenstans i Sverige ökar nyföretagandet så mycket som i Jönköpings län. Det visar två olika undersökningar.  

-Eftersom nyföretagandet i länet tidigare varit mycket svagt är det visserligen en ökning från en låg nivå, säger Urban Blomberg,ordförande för Nyföretagarcentrum i Jönköping. Dock är det likväl glädjande. Nystartandet av tillverkande företag är fortfarande mycket lågt. Det är inom tjänstesektorn som den stora ökningen ligger.

-Ökningen beror inte på att det har blivit lättare att starta eget, säger Urban Blomberg, åtminstone inte vad gäller finansieringen.

Företagaren har också sämre trygghet än den anställde. Urban Blomberg vill ersätta starta egetbidraget med lån.