Deltid blev heltid

Genom att erbjuda deltidsanställda inom vården fler timmar eller heltidsjobb, så har Vaggeryds kommun lyckats spara miljontals kronor samtidigt som de får lyckligare medarbetare.

Sedan 2003 har kommunen haft ett ganska lyckat projekt för att minska den ofrivilliga arbetslösheten inom omsorgen. Helena Eriksson undersköterska på servicehuset Sörgården i Skillingaryd jobbar numera heltid.
-Det är en stor trygghet, säger hon.

Helena Eriksson är bara en av drygt etthundra deltidsanställda inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet som genom ett projekt fått gå upp i sysselsättningsgrad.

Projektet Goda hela Cirklar har pågått sedan mitten på 2003 och har varit mycket lyckat så här långt säger Jan Andersson, socialnämndens ordförande i Vaggeryd. Av de nitton deltidsanställda som stämplade upp och fick a-kassa i början så markerar ingen av dem idag. Dessutom så har socialförvaltningens bekymmer med övertid och sjukfrånvaro blivit bättre.

Pablo Dalence