Brist på svenska skogsplanterare

Fler problem väntar nu skogsägarna när den stormfällda skogen ska återplanteras. Det råder brist på planterare.

Den här bristen innebär att man återigen får ta in folk från Polen och Baltikum för att klara arbetsbördan. Återigen är det utlänningar som kommer att rädda vår svenska skog efter stormen Gudrun förra året. Det är främst polacker och balter som nu kommer att se till att vi även i framtiden kan blicka ut över en tät barrskog. Svenskarna är lika sällsynta som ett ofällt träd på ett kalhygge. Enligt Bengt Pagels, skogsägare i Bräkne-Hoby, är arbetet med att återplantera skogen både hårt och skitigt. Ett oändligt jobb ligger framför de som nu ska återplantera skogen.