Jönköping

Bakterier i populär badsjö

Provtagningar visar att det finns e-colibakterier i Axamosjön. Kommunen avråder från allt bad i sjön.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun ska nu sätta upp skyltar där man varnar för bad. Provtagningen har visat att vattnet är otjänligt på grund av höga halter e-colibakterier. 

Kommunen ska undersöka orsaken till bakterierna och man väntar också på nya provsvar.