Habo

De har fått byta lärare flera gånger

2:25 min

Skolstarten närmar sig men bristen på lärare är fortfarande stor. Ofta får eleverna också byta lärare flera gånger under ett läsår.

I flera av kommunerna i Jönköpings län har rektorer fått avbryta semestern för att rekrytera lärare till skolstarten. Och det är svårt, många gånger måste de anställa obehöriga till lärarjobben.

Bristen på lärare gör också att de har chansen att välja bland arbetsgivarna och byta för att få upp sin lön. Dessutom anställs obehöriga med kortare anställningstider.

Två elever som fått byta lärare många gånger är Moa Forzelius och Julia Bertilsson som gått på Hagabodaskolan i Habo.

– Jag har fått en ny engelskalärare varje läsår sedan jag gick i sexan. Det har varit svårt att få nytt förtroende för en ny lärare direkt, säger Moa.

De tror att lärarbytena påverkat deras utbildning till viss del eftersom lärarna inte får en helhetsbild över vad eleverna kan.

– Man kanske har en dålig dag när man skriver ett prov, då kan ju läraren tro att det är det bästa man kan, fastän man kan mycket bättre, säger Julia.