Ökad produktion i svensk industri

Industrier i länet känner av väldsekonomin och högkonjunkturen. En av dem är Jimmy Ågren som driver plastföretaget Werinova i Mullsjö.

Trycket i världsekonomin visar sig nu i den svenska industrin där produktionen i juni ökade rejält jämfört med samma månad i fjol.

– Det är ett ständigt flöde på för nya förfrågningar och vi drar igång nya projekt i stort sett varje vecka. Jag kommer tidigare från en annan verksamhet, även där fanns det otroligt mycket att göra, säger Jimmy Ågren ägare till Werinova.

Den svenska industrin visar på starka siffror under juni där produktionsökningen på 8,5 procent, jämfört med samma månad förra året, speglar den urstarka högkonjunkturen i såväl Sverige som internationellt.

Majoriteten av industrins olika branscher pekar på den här positiva utveckling, där dragloket var fordonsindustrin och ett Volvo med nya modeller som fortsätter starkt. Även mat- och klädbolag gick framåt, något som också gäller för plastvarutillverkare som Werinova i Mullsjö.

Branschen blomstrar. Man hittar hela tiden nya användningsområden för plast.

– Fordonsindustrin har börjat anamma plasten då man vill reducera vikten, säger Jimmy Ågren.

Även orderingången kom in starkare, med en ökning på över fyra procent jämfört med juni i fjol.

Men trots den rejäla skjutsen i produktion och i beställningar har man en bra bit kvar innan svensk industri når till de toppnivåer man hade innan finanskrisen 2008, enligt Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune.

– Det har varit problematiskt ända sedan finanskrisen. Det slog egentligen enbart på industrin som föll med 25 procent. Sedan dess har det varit en knackig och trög väg uppåt, vi har fortfarande mycket att hämta in, säger Anders Rune på Teknikföretagen.