Värnamo

Morddömd kvinna klagar på Kriminalvården

Inspektionen för vård och omsorg avvisar en anmälan från en morddömd kvinna som klagat på bemötandet från Kriminalvården.

En kvinna från Värnamo som sitter fängslad på livstid för att ha mördat sin mamma och en bekant, har anmält Kriminalvården. Hon anser att myndigheten inte har tagit hennes hälsobesvär på allvar.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver hon att hon har blivit otrevligt bemött av vårdpersonal och inte fått någon hjälp för sina besvär.

Enligt IVO:s utredning har kvinnan haft regelbunden kontakt med kriminalvårdens sjukvård och de har tagit hennes symptom på allvar.

IVO utreder inte klagomål om dåligt bemötande.