Region Jönköpings län

200 prover förstörda av Postnords hantering

1:39 min

Patienter kan tvingas ta nya prover och få försenade provsvar sedan Postnord inte levererat i tid.

Prover som skickades för analys från länssjukhuset Ryhov i Jönköping till olika laboratorier levererades i dåligt skick. Nu kan patienter behöva ta nya prover.

De omkring 200 frysta proverna, till största del blodprover, togs som vanligt omhand av Postnord på Ryhov, för att sedan skickas vidare till olika laboratorier i landet.

Vi vet att vi hade höga volymer paket den dagen som gjorde att inte hundra procent av paketen gick iväg

Men paketet skannades inte som det skulle och lämnade inte postterminalen på Torsvik i Jönköping förrän dagen efter - och kom därför fram till laboratorierna i ett skick som gör att en del prover kan behöva tas om.

– I värsta fall kan man bli inkallad till en ny provtagning och det kan innebära en viss försening i provsvaret, säger Hanna Odén Poulsen som är verksamhetschef på laboratoriemedicin på Region Jönköpings län.

Nu pågår en utredning om vad det var som gick fel.

– Vi vet att vi hade höga volymer paket den dagen som gjorde att inte hundra procent av paketen gick iväg, säger Lars-Åke Fransson som är produktionschef på Postnord i Jönköping.