Jönköpings län

Oklart med skattebesked i regionen

Beslutet om en skattehöjning i regionen kan skjutas upp. Annars kommer Alliansen att rösta för oförändrad skatt, trots sitt eget höjningsförslag.

Det osäkra läget när det gäller vem som ska styra regionen de kommande fyra åren gör också att beslutet om budgeten för nästa år, men också den föreslagna skattehöjningen kan skjutas fram. 

Både alliansen och de rödgröna har föreslagit en skattehöjning på 50 öre, men med olika syften.

Alliansen motiverar höjningen med att pengarna behövs till de stora investeringar som man står inför vid länets tre sjukhus.

De rödgröna vill höja skatten lika mycket men använda pengarna i verksamheten.

Och den skillnaden gör att beslutet om en skattehöjning kanske inte tas på tisdag.

Avgörandet ligger i de 81 ledamöternas händer. Om mer en en tredjedel av dem röstar för att beslutet ska skjutas upp en månad blir det så.

Men om politikerna vill annorlunda och tar beslut om skatten, då kommer Alliansen att rösta för en oförändrad skattesats, trots sitt eget förslag om en höjning.

Malin Wengholm, moderat regionråd säger till P4 Jönköping att Alliansen inte kan ställa sig bakom en skattehöjning om pengarna inte går till investeringar, och när styret framöver fortfarande är oklart finns det inga garantier för det.

Hur det blir får vi veta först på tisdag när regionfullmäktige inleds, och dagordningen ska fastställas.