Mullsjö

Skarp kritik mot kommunens ekonomi – ännu en gång

1:53 min

Mullsjö kommun får nu hård kritik efter en granskning som gjorts av kommunrevisionen. Och det är inte första gången.

Redan ifjol kritiserades kommunen för året 2017. Då var underskottet nere på 17 miljoner kronor. För 2018 är resultatet bättre, men fortfarande är det ett underskott. Den här gången på 8,5 miljoner kronor.

Kommunrevisionens rapport pekar på en rad brister. Bland annat menar man att kommunen bryter mot kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Särskild kritik får barn- och utbildningsnämnden som ökat sitt minusresultat till 9,8 miljoner kronor, vilket tyder på bristande uppföljning och styrning, enligt revisionen.

Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun får också hård kritik för bristande styrning och uppföljning, och att man inte vidtagit åtgärder för att bryta den negativa trenden.

– Vi tar självklart åt oss av den här kritiken, det är självklart inte bra, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S).