Skogsbränder

MSB: Sverige bättre rustade för att klara skogsbränder

1:22 min

Hög brandrisk i landets södra delar som flyttar sig högre upp i landet, enligt MSB.

Sommaren ser ut att bli rekordtorr och årets första skogsbränder har redan rasat, bland annat utanför Gislaved.

Efter förra årets omfattande skogsbränder presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de förberedelser som myndigheten har gjort i år. 

Sverige är bättre rustat idag och utökade förberedelser har gjorts inför sommaren, enligt Anneli Bergholm Söder, chef på MSB:s operativa avdelning.

MSB stärker skogsbrandsberedskapen bland annat genom helikopterberedskap och utbildning i hur helikopterstöd används. Det är en nationell resurs som tidigare inte funnits. Enligt MSB har helikoptrarna en beredskapstid på 90 minuter. 

Antalet skogsbrandsdepåer utökas från 15 till 24 och innehåller bland annat slang som det fanns för lite av förra året. 

Myndigheten stärker samtidigt förmågan att stötta de aktörer som bekämpar bränderna med samverkan och ledning.