Gnosjö

Räddningstjänsten upp i stabsläge

2:01 min

Räddningstjänsten i länet har gått upp i stabsläge på grund av skogsbränderna i länet den senaste tiden.

– Vi försöker se på hela situationen i samhället och då samverkar vi med andra aktörer och myndigheter, berättar Jonas Petri, räddningschef i beredskap.

Det finns ingen bortre gräns för vad räddningstjänsten ska klara av, säger Jonas Petri. Därför planerar nu staben för att ta hjälp från andra håll landet.

Räddningstjänsten i Kronobergs och Kalmar län har redan hjälpt till, men det kan också bli aktuellt att plocka in resurser från Norrland som räddningstjänsten i vårt län har ett bra samarbete med. Inte minst efter deras hjälp vid förra sommarens stora skogsbränder där.

Nästa steg är att ta hjälp från internationellt håll via EU men det är inte aktuellt ännu.

– Vi jobbar med att prioritera så vi har rätt resurser på plats, säger Jonas Petri.