Kräver åtgärder

Bristande rutiner vid vårdcentral

0:47 min

Arbetsmiljöverket kräver att rutiner för bland annat våld och hot skärps vid en vårdcentral i länet.

Detta konstaterades efter inspektion som genomfördes på vårdcentralen i början av september.

Arbetsmiljöverket har funnit brister kring hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på en av Region Jönköpings vårdcentraler. Verket kräver också att rutiner för olycksfall och tillbud, samt rutiner kring hot och våld, måste förbättras.

Vad gäller rapportering om tillbud antar myndigheten att det kan finnas ett stort mörkertal. Detta då endast ett tillbud har rapporterats.

Myndigheten kräver att Region Jönköping har åtgärdat bristerna senast den siste december 2019. Om så inte sker riskerar verksamheten föreläggande eller förbud.

P4 Jönköping
p4jonkoping@sverigesradio.se