Besparingar i grundskolan

Här samarbetar kommunerna för att hålla nere lärarnas löneökningar

1:49 min

Lärarnas stora löneökningar är en utmaning för grundskolornas ekonomi. Och några kommuner jobbar gemensamt för att pressa ner ökningarna.

– Personalcheferna i de olika kommunerna träffas regelbundet och pratar sig samman om vad en rimlig ingångslön kan vara, säger Katarina Ståhlkrantz, skolchef i Habo.

I en enkät från Sveriges Radio svarar sex av tolv skolchefer i Jönköpings län att lärarnas stigande löner är en av de faktorer som pressar grundskolornas ekonomi mest. Lärarna har haft en bättre löneutveckling än många andra yrkesgrupper på senare år.

Katarina Ståhlkrantz säger att kommunen arbetar för att få fler behöriga och därmed mer välbetalda lärare. Men hon menar att kommunerna blivit effektivare på att motverka den löneglidning som kan uppstå när lärare byter jobb.

– För kanske tre år var det lättare att få upp sin lön genom att byta skola eller kommun, säger hon.

Lärarförbundets ordförande i Habo Jill Trygg hävdar att det fortfarande går att höja lönen genom att byta kommun. Hon är kritisk till Habos samarbete med andra kommuner för att hålla lönerna nere.

– Jag tror knappt det är lagligt ens, säger Jill Trygg.