Mullsjö

Nya prover av dricksvattnet visar färre bakterier

0:43 min

Dricksvattnet i Sandhem utanför Mullsjö, som innehållit så kallade koliforma bakterier i två veckor ser nu ut att må lite bättre.

De prover som togs i början av veckan visar nämligen att vattnet nu är tjänligt vid alla provpunkter förutom en. Där är vattnet tjänligt med anmärkning.

Men rekommendationen att koka vattnet kvarstår. Enligt Livsmedelsverkets regler så ska resultatet från alla provpunkter vara att vattnet är tjänligt utan anmärkning, dessutom vid två på varandra följande provtillfällen.