Man dog efter flera fall – äldreboende anmäls

1:25 min

En äldre man med Parkinsons sjukdom, som vistades på ett korttidsboende i Jönköpings kommun i väntan på plats på ett permanent äldreboende, avled efter flera fall.

Anhöriga till mannen anmäler nu dödsfallet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

De anhöriga är i sin anmälan starkt kritiska till att mannen – som var på boendet på grund av sin sjukdom med darrningar, balansproblem och även lågt blodtryck – placerades sittande på en rollator och sedan lämnades ensam i matsalen efter frukosten.

En annan vårdtagare hör en duns när mannen ramlar från rollatorn och slår huvudet i cementgolvet och tillkallar personal.

Mannen lyfts nu upp och förs till sin säng, men hans ryckningar gör att han ramlar ur även den och slår ännu en gång huvudet i golvet. Enligt anmälan till IVO så ska ingen ur personalen ha varit nära mannen vid fall nummer två, utan de stod en bit bort från sängen.

Ambulans tillkallas och på sjukhuset konstateras tre stora hjärnblödningar efter fallen och mannen avlider dagen därpå.

De anhöriga är mycket kritiska till hur mannen blivit behandlad på korttidsboendet, och menar att det är personalens bedömningar som lett till mannens död.