Arbetsmiljöverkstad i Jönköping

Personal fick lära sig mer om hur man skapar bra arbetsmiljö

1:49 min

På tisdagen hölls föreläsningar där bland annat chefer och HR-anställda från flera företag deltog för att lära sig mer om goda förutsättningar på jobbet.

En av de som var där och med under seminarierna var Anna Yström, som jobbar som HR-strateg på Jönköpings kommun.

– Vi har fått med oss verktyg för hur vi kan arbeta med chefers förutsättningar och få ett hälsofrämjande ledarskap, säger hon.