Skulle stänga med omedelbar verkan

Efter beslut om stängning: HVB-hem får vara kvar

0:34 min

Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver nu IVO:s beslut om att Ekhöjdens HVB-hem i Anneberg måste stänga.

Inspektionen för vård och omsorg beslutade i september att boendet skulle stängas omedelbart för att det var en fara för ungdomars liv och hälsa.

Under knappt två månader i somras fick polisen nio larm från HVB-hemmet och vid en av utryckningarna blev en polis sparkad i huvudet så hårt att denne fick skallskador.